Frågor och svar | Kategori: Fordon

Vad menas med garanterat restvärde vid privatleasing?

Fråga från konsument:

Min privatleasade bil har garanterat restvärde. Innebär det att jag kan köpa bilen för det priset när leasingperioden är slut? Min leasingperiod är 36 månader?

Vanlig fråga till Konsumentverkets vägledning

Svar:

Erika
Vägledare,
Konsumentverket

Hej,

Det finns ingen lag som gäller specifikt för leasing, vilket betyder att det är villkoren i leasingavtalet som styr. Hur restvärdet beräknas kan alltså variera från avtal till avtal.

Restvärdet är den summa du betalar om du väljer att köpa bilen när avtalet har gått ut. Vissa avtal innebär att restvärdet inte är fastställt från början utan kan komma att förändras under avtalets gång. Andra avtal ger leasingtagaren möjlighet att redan från början veta vad som ska betalas om bilen ska köpas ut, ett så kallat fast restvärde.

Ett garanterat restvärde brukar vara detsamma som ett fast restvärde, vilket betyder att du redan från början vet summan du ska betala om du vill köpa bilen efter avtalstiden löpt ut. För säkerhets skull kan det vara bra att försäkra dig om att leasingföretaget menar samma sak. De ska kunna svara på vad som gäller för ditt avtal.

I de flesta kommuner finns konsumentvägledning, där du kan få vägledning. Vissa har möjlighet att tolka avtalsvillkor, så om du vill ha hjälp med att titta på avtalet kan du undersöka om det finns konsumentvägledning där du bor och vad de i sådana fall kan hjälpa till med.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Vänligen

Erika
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor