Frågor och svar | Kategori: Ångerrätt och öppet köp

Har jag rätt att ångra ett medlemskap i en förening?

Fråga från konsument:

Jag blev medlem i en idrottsförening via nätet. Sedan ångrade mig redan nästa dag. Föreningen säger att jag inte har någon ångerrätt. Vad gäller?

Vanlig fråga till Konsumentverkets vägledning

Svar:

Isabell
Vägledare,
Konsumentverket

Hej,

Det är inte säkert att du har ångerrätt när du går med i en förening/klubb.

Köp som omfattas av ångerrätt
För att ett köp ska omfattas av ångerrätt krävs vissa kriterier.
Exempelvis måste det vara avtal som:

  1. Du ingår med en näringsidkare,
  2. Avtalet måste uteslutande ha skett på distans eller utanför fast affärslokal,
  3. Köpet måste gjorts genom ett organiserat försäljningssystem.

1. Vem är näringsidkare?
En näringsidkare går i många fall att likställa med ett företag. Det ska vara någon som yrkesmässigt driver en verksamhet i ekonomiskt syfte. Det innebär att det inte är säkert om en förening/klubb ses som en näringsidkare, utan det beror på deras verksamhet och syfte.

2. Avtal som ingås uteslutande på distans eller utanför affärslokal
För att ett avtal ska omfattas av ångerrätt krävs att det har ingåtts uteslutande på distans (exempelvis via nätet) eller utanför fast affärslokal (exempelvis i din bostad).

3. Organiserat försäljningssystem
Det räcker inte att ringa eller mejla till ett företag för att det ska ses som ett distansavtal, utan det måste ske genom ett organiserat säljsystem. Det innebär att det måste vara en av företagets vanliga försäljningskanaler, där de vanligtvis tar upp beställningar.

Sammanfattningsvis måste avtalet alltså uppfylla kriterierna ovan för att du ska ha ångerrätt.

Du kan läsa mer i vår artikel om ångerrätt.

Det kan även vara bra att läsa igenom föreningens/klubbens avtalsvillkor. Om du inte har ångerrätt enligt lag så kan du ändå ha möjlighet att ångra dig, om de erbjuder ångerrätt i sina villkor.

Ställ dina krav skriftligt
Om du anser att du har ångerrätt behöver du meddela föreningen/klubben det skriftligen inom 14 dagar. Mejl funkar bra. 

Om ni inte kommer överens
Ett tips är att kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig. Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall tolka avtal.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Om ni inte kommer till en lösning kan du ha möjlighet att göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att föreningen/klubben har sagt nej till dina krav, eller inte gett dig något svar inom 30 dagar. Tvisten måste även överstiga ARNs värdegränser.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Isabell
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor