Frågor och svar | Kategori: Andra områden

Vilken definition gäller för hushållens nödvändiga utgifter i Koll på pengarna?

Fråga från konsument:

Hej! Konsumentverket publicerar "hushållskostnader per månad" med referensvärden 2023. Det som ingår i denna, anser ni att detta är "hushållens nödvändiga utgifter" eller finns annan definition för detta?

Henrik

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Henrik,

Tack för din fråga!

Konsumentverket tar fram beräkningar för skäliga levnadskostnader och vad som anses utgöra ett basbehov. Men kostnaderna kan vara både lägre och högre i varje enskild personens eget hushåll beroende på hur man konsumerar och lever.

När du har frågor som rör kostnadsberäkningarna i Koll på pengarna kan du ställa dessa frågor till denna e-post: kostnadsberakningar@konsumentverket.se

Du kan också läsa mer och hitta de olika beräkningarna på Konsumentverkets webbplats. Här kan du också läsa underlagsrapporten där det finns beskrivningar av Konsumentverkets beräknade hushållskostnader.

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor