Frågor och svar | Kategori: El och energi

Måste jag betala en nätavgift när jag säljer solel?

Fråga från konsument:

Hej!
Jag fick ett brev från min elnätsleverantör om att en nätavgift kan införas. Jag visste inget om detta. Om jag måste betala en nätavgift kommer det bli väldigt dyrt för mig att sälja mitt överskott av solel. När jag köpte solceller tänkte jag att det var bra för den gröna omställningen och rent ekonomiskt.

Stämmer det att elnätsleverantören får ta ut den här avgiften och i så fall varför?

/Hälsningar från bekymrade Bosse

Bosse

Svar:

Viktoria
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Bosse,

Tack för din fråga!

Ja, det stämmer att elnätsleverantören kan få ta ut den här avgiften.

Energimarknadsinspektionen, Ei har gjort bedömningen att den svenska ellagen inte stämmer överens med elmarknadsförordningen, som är ett EU-regelverk.

Därför har de kommit fram till att du som mikroproducent av solel kan behöva betala en avgift när du säljer din el.

Läs mer hos Energimarknadsinspektionen här


Vänligen

Viktoria
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hur mycket kan elnätsleverantören debitera för försäljning av el.
Samma avgift som för den förbrukade elen?

Alf

Svar:

Viktoria
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Alf,

Tack för din fråga!

Vi kan inte svara på hur hög avgift elnätsföretaget får ta ut.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå
Vi rekommenderar att du kontaktar vår samarbetspartner Konsumenternas energimarknadsbyrå som ger vägledning i frågor som rör el, gas och fjärrvärme. De är experter på konsumenträtt inom el-, gas- och fjärrvärmemarknaderna. Rådgivningen är avgiftsfri.

Hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå hittar du mer information om nätavgifter

Du kan även läsa mer om elnätsavgifter hos Energimarknadsinspektionen, EI. Läs mer i följande länkar:

Elnätsavgiften och anslutning till elnätet - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

Frågor och svar om slopad reduktion av nätavgifter för småskaliga produktionsanläggningar - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

Vänligen

Viktoria
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej.
Mitt bolag påpekar att de kvittar den el de köper av mig mot hela elräkningen, dvs även nätavgiften. Är detta vanligt? Det framhölls som något som de var ensamma om..
undrar Mattias

Mattias

Svar:

Emma
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Mattias!

För att få ett så bra svar som möjligt på den frågan så är det bättre att du kontaktar Energimarknadsbyrån.

Vänligen

Emma
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

De elbolag som äger el-ledningar att tar ut en en övergöringsavgift när man använder el. Om man säljer överskottsel via sina solceller, finns det en överföringsavgift för detta?

Ingemar

Svar:

Adam
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Ingemar,

Jag kommer hänvisa din fråga till Energimarknadsbyrån.

Vänligen

Adam
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor