Frågor och svar | Kategori: Andra områden

Vad gäller kring förseningsavgift från CSN?

Fråga från konsument:

Hej! Vad anser ni om CSNs förseningsavgift på 450 kr? Ni skriver att en förseningsavgift får vara högst 60 kr, står CSN utanför detta?

Hanna

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Hanna!

Studiestödet från CSN går inte att jämföra med andra lån eller krav. En påminnelseavgift på 60 kronor gäller för krav kopplade till avtal mellan företag och dig som privatperson.

CSN är en myndighet som har i uppdrag att hantera bland annat studiestöd.

När det kommer till CSN:s påminnelseavgifter och hur stora de ska vara är det riksdag och regering som beslutar vad som gäller.

Mer om påminnelseavgift på CSNs webbplats

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Påminnelseavgift som påminnelseavgift, maxtaket borde vara detsamma oavsett om det är CSN eller Kalles AB som inte har fått sina pengar...

Henrik

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor