Frågor och svar | Kategori: Reklamation och garanti

Amazon har skickat ett tomt paket, vad gör jag nu?

Fråga från konsument:

Har nyligen beställt trådlösa hörlurar från Amazon SE för 1200kr och vid leverans så har jag fått ett tomt förseglat Amazon paket, kundservice hävdar att paketet hade korrekt vikt vid utleverans och vägrar kompensera.
Som jag ser det så är detta ett bedrägeri/stöld.

Vad hur kan man gå vidare med detta?

Sebastian

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Sebastian,

Tack för din fråga!

Amazon är både återförsäljare för egna produkter men även en plattform för andra återförsäljare. Vem du ska rikta krav mot beror alltså på vem som har varit säljare för ditt köp. Om det framgår av din beställning att det är ett annat företag som är din motpart behöver du vända dig till dem med ditt klagomål. Då är Amazon endast en plattform och har troligtvis inget ansvar för din reklamation.

Kolla i din orderbekräftelse för att se vem som är din avtalspart och kontakta det företaget för att klaga på den tomma leveransen.

Kontakta företaget och klaga på den saknade leveransen
Företaget är ansvariga för att du ska få det du köpt. De är alltså ansvarig för varorna fram till dess att du mottagit dem. Eftersom du aldrig fått hörlurarna kan du ställa krav att de ska visa att de skickat dem och att du fått dem. Men tänk också på att dokumentera det du kan och som visar att hörlurarna inte fanns med i paketet.

Om du vill visa att paketet levererats tomt kan du exempelvis skicka in bilder på paketet med dess tomma innehåll eller skicka in bild på paketet där det framgår vilken vikt det hade vid leverans.

Det är alltid företaget som har ansvar för paketet under leveransen. Därför är de ansvariga om dina hörlurar exempelvis blivit stulna under leveransen. Du får klaga och visa på att paketet var förseglat när du fick det levererat.

Om du och företaget inte kommer överens
Om du och företaget inte kommer överens angående leveransen av ditt paket kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att företaget har sagt nej till dina krav, eller inte gett dig något svar inom 30 dagar. Tvisten måste även överstiga ARNs värdegränser.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Jag har beställt en vara på nätet men inte fått den levererad. Både nätleverantör och early bird säger att varan är levererad. Betalning ska ske med Klarna. Är jag skyldig att betala fast jag inte har mottagit min vara.

Charlotte Rolfsson

Svar:

Viktoria
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Charlotte!

Jag vill börja med att säga att vi inte kan bedöma enskilda ärenden. Dina rättigheter beror på vad ni har avtalat om kring leveransen samt om Amazon genom Early Bird kan visa att de har levererat enligt avtal.

Vi har svarat på en liknande fråga i ett tidigare inlägg som du hittar här

Vänligen

Viktoria
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

"Amazon är både återförsäljare för egna produkter men även en plattform för andra återförsäljare. Vem du ska rikta krav mot beror alltså på vem som har varit säljare för ditt köp."

Det stämmer väl inte? Han måste kontakta avtalsparten som är Amazon. Tvärtemot kan han försämra sin situation om han börjar prata med andra än med avtalsparten.

Stefan Lagnevall

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Stefan,

Du ska alltid reklamera till din avtalspart, den du ingått avtal med. Har du handlat på en e-handelsplattform behöver du undersöka om plattformen är din avtalspart eller endast förmedlat köpet. Har du köpt av ett annat företag, som säljer sina varor via plattformen, är det företaget din avtalspart.

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor