Frågor och svar | Kategori: El och energi

Krav på specificering av elräkning?

Fråga från konsument:

Hej!
Finns det krav på att elbolag ska specificera en elräkning? Elbolaget Tibber skickar elräkning där det inte framgår hur de kommer fram till sin slutsumma.
De anger endast antalet förbrukade kWh.
Mvh Kjell Carlsson

Kjell

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Kjell,

Enligt Ellagen (4 kap 40 §) har du som kund hos ett elbolag rätt att få en faktura som är tydlig att förstå. Du har också rätt att få en förklaring från elbolaget till hur det belopp som anges i din faktura har beräknats.

Ta kontakt med Konsumenternas Energimarknadsbyrå om du har fler frågor
Om du har fler frågor rekommenderar vi att du kontaktar vår samarbetspartner Konsumenternas energimarknadsbyrå som ger vägledning i frågor som rör el, gas och fjärrvärme.

Rådgivningen är avgiftsfri.

Till Energimarknadsbyråns webbplats

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor