Frågor och svar | Kategori: Resor

Mitt flyg har tidigarelagts. Vilka är mina rättigheter?

Fråga från konsument:

Köpte en enkel resa med flyg från Göteborg till Stockholm den 23/2-23. Ska vidare till Bankok i Thailand med Thai air. Flyget till Bankok har ändrats och avgår redan 12:30 från Arlanda. Vi kommer från Göteborg tidigast in kl: 9:30. Så ska vi ha bagage. Har pratat med Arlanda som tycker tiden blir knapp mellan flyget från Göteborg och över till Thai air som avgår 12:30.Har försökt skriva till Kiwi.com, men får ingen hjälp. Vill bara omboka så att vi hinner. Annars förlorar jag pengar på detta. 1.761 kr. Vad gör jag. Har skrivit till dem flera gånger. MVH Pia

Pia

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Pia,

Om flygbolaget tidigarelägger din flygtid kan det ses som ett inställt flyg.

Om flygbolaget ändrar din flygning så den avgår tidigare beror dina rättigheter på om flyget ses som inställt eller inte samt om flygningen omfattas av EU:s regler.

EU:s regler gäller när du:

  • flyger från en flygplats inom EU
  • flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU.
Eftersom ditt flyg avgår från Stockholm omfattas du av EU:s regler.

Mer än en timme för tidigt räknas som inställt flyg
Om flyget tidigareläggs med mer en timme räknas det som ett inställt flyg. Du kan då ha rätt till ersättning för de kostnader som du drabbats av på grund av det inställda flyget.

Skadestånd för merkostnader
Du kan ha rätt att kräva skadestånd från flygbolaget för de kostnader du kan bevisa att du har fått på grund av tidtabellsändringen. Det kan exempelvis vara ersättning för nya flygbiljetter om du inte kan använda den flygbiljett som du har bokat mellan Göteborg-Stockholm.

Kostnaderna ska ha en direkt koppling till tidtabellsändringen, och du måste kunna uppvisa ett kvitto eller liknande för att kunna kräva skadestånd.

Du ska rikta dina krav direkt till flygbolaget, och behöver alltså inte kontakta Kiwi. Flygbolaget är skyldiga att följa EU:s regler för passagerares rättigheter och därför kan du ta kontakt med Thai Air direkt.

Tänk på att du kontaktar Thai Air skriftligen, med dina krav. Då har du bevis på att du har klagat samt när du har gjort det.

Ombokning av ditt flyg mellan Göteborg-Stockholm
Varje flygbolag har egna resevillkor när det gäller ombokning eller avbokning. Dina möjligheter att omboka eller få pengarna tillbaka när du avbokar en vanlig flygbiljett beror på villkoren för din bokning.

Om du inte har ett avbeställningsskydd får du bara tillbaka pengar för skatter och avgifter som ingår i biljetten.

Du kan alltså inte kräva att få omboka din flygning mellan Göteborg-Stockholm, eftersom denna flygning går som planerat.

Om du och Thai Air inte kommer överens angående ersättningen
Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du ha möjlighet att göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att företaget har sagt nej till dina krav, eller inte gett dig något svar inom 30 dagar. Tvisten måste även överstiga ARNs värdegränser.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats


Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor