Frågor och svar | Kategori: El och energi

Får företaget höja priset på installationen av solceller?

Fråga från konsument:

Hej.
Jag har skrivit på ett avtal med ett företag angående installation av solceller. Jag fick ett fast pris på jobbet. Nu när det är dags för installation säger företaget att priset kommer höjas på grund av att de fått ökade omkostnader. Får de göra så?
Hälsningar

Nils

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Nils,

Har ni avtalat om ett pris så är huvudregeln att det är det som ska hållas.

Konsumenttjänstlagen, som gäller när du anlitar ett företag att utföra en tjänst, innehåller ingen paragraf som uttryckligen ger företaget rätt att ändra pris på ett ingått avtal, utifrån till exempel höjda materialkostnader.

Anser du att företaget gör fel får du argumentera för att de ska hålla sig till ert avtal och utföra tjänsten till det pris ni kommit överens om.

Skriv till företaget och framför det du anser så har du bevis för vilken kommunikation du fört med dem.

Om företaget vill häva avtalet
Om företaget istället skulle säga att de vill häva köpet utifrån samma anledning krävs det att det att det finns ett hinder som inte kan övervinnas eller att ett fullgörande skulle medföra stora besvär eller kostnader för företaget som är orimliga i förhållande till ditt intresse av att få tjänsten utförd.

Tolka avtal
Många kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan ha möjlighet att vända dig för mer information och stöd. De kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till ARN. Kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Prövning vid tvist
Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du ha möjlighet att göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas. Tänk på att minsta summan som ärendet handlar om måste uppgå till minst 2000 kronor.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att företaget har sagt nej till dina krav, eller inte gett dig något svar inom 30 dagar.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej,
Precis samma hände med mig. Godkände offert i augusti 2022.

Igår 27/12 ringde installatören och säger att de måste höja priset för att priserna har gått upp så mycket. Och och tack vare att grönt avdrag kommer höjas till 20% från 15% så blir prisökningen inte så stor som den egentligen hade blivit.

Kan de göra så här?

Jag hade ju snarare räknat med att priset skulle sjunka med 5% då bidraget ska höjas.

Kalle

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Kalle,

Den information vi kan ge i frågan är det du kan läsa här ovanför i vårt tidigare svar.

Om du har frågor kring hur du ska göra med betalning kopplat till Grön teknikavdraget vill jag råda dig att läsa ett annat inlägg där vi besvarar en sådan fråga.

Måste man betala i förväg för att få Grön teknik avdrag?

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor