Frågor och svar | Kategori: Pris och betalning

Kan företaget makulera min order när de har satt ett för lågt pris?

Fråga från konsument:

Hej! Jag har beställt en soffa som jag hittade till bra pris. Priset låg på hemsidan i flera dagar och jag ringde även till en fysisk butik och frågade om råd kring soffan. Jag beställde den och tog betalning via betaltjänst som även gjorde kreditupplysning på mig och fick orderbekräftelse på min beställning. Fick även efter någon vecka leveransbesked på vilken vecka soffan skulle levereras. Tre veckor efter beställning får jag mail av butiken att ett tekniskt fel hade inträffat och att de häver köpet på grund av orimligt lågt pris. För min del tyckte jag inte priset var orimligt lågt, då det var Black week erbjudande under perioden jag beställde, samt att butiken ifråga ofta har sådana reapriser. Jag ifrågasatte deras upphävning av köpet och då hänvisade de till följande i deras köpavtal: Vårt avtal fullbordas när beställningen har bekräftats skriftligen av oss och du har fått vår orderbekräftelse. I enskilda fall, exempelvis vid tekniskt fel, misstänkt bedrägeriförsök eller en eventuell slutförsäljning, kan en beställning nekas av oss.
Min fråga är således, har de rätt att häva mitt köp utifrån den skrivelsen?

Evelina

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Evelina,

Ja, ibland kan företag ha rätt att göra så. Men bara om priset var uppenbart felaktigt.

Om du fått en bekräftelse på köpet kan du hävda din rätt att få köpa soffan till angivet pris. Huvudregeln är nämligen att avtal ska hållas.

Men det gäller bara så länge det inte är uppenbart att priset är felaktigt och du handlat i så kallad ”ond tro”. Ett företag kan alltså ha rätt att makulera din order om du insåg, eller borde ha insett att det angivna priset är för lågt.

Anmäl till Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du ha möjlighet att göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att företaget har sagt nej till dina krav, eller inte gett dig något svar inom 30 dagar. Tvisten måste även överstiga ARNs värdegränser.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Tack för svar, men jag har handlat i god tro och anser inte att priset var så lågt att jag borde ha tänkt att priset är felaktigt. Ringde även en av deras fysiska butiker om soffan för jag hade frågor angående tyget och den personen reagerade ju inte heller på priset då. Kan jag då hävda att avtalet ska hålla, trots att de skriver i sina egna köpvillkor att vid tekniska fel har de rätt att häva köpet? Eller gäller deras köpvillkor före regler kring köpavtalet?

Evelina

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Evelina,

Om du inte kommer överens med företaget om priset var för lågt eller inte är det Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan göra en bedömning. De kan göra en bedömning om du har handlat i så kallad "ond tro" eller inte.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Kontakta din kommunala konsumentvägledare för mer hjälp
Många kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan ha möjlighet att vända dig för mer information och stöd. De kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till ARN. Kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Vad gäller om jag har fått hem produkten och företaget hör av sig nu och säger att priset har varit för lågt?

De kräver att jag antingen ska lämna tillbaka den eller så får jag betala mellanskillnaden.

Vanlig följdfråga till Konsumentverkets vägledning

Svar:

Isabell
Vägledare,
Konsumentverket

Hej,

Vi kan inte göra någon bedömning i ett enskilt fall. Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) har dock gjort en bedömning i ett liknande ärende.

I det fallet kom ARN fram till att då företaget kontaktade konsumenten först drygt en månad efter att produkterna levererats hade konsumenten rätt att behålla produkterna till det priset konsumenten betalat. Även fast konsumenten borde ha insett att priset var felaktigt.

ARN gjorde bedömningen att företaget borde ha hört av sig till konsumenten och meddelat att priset var felaktigt innan produkterna hade levererats.

Ta del av ARNs vägledande beslut på deras webbplats

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till ARN för att få en bedömning.

Vänligen

Isabell
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor