Frågor och svar | Kategori: Bostad och hantverkare

Skadad egendom

Fråga från konsument:

Hej
Vi har bestridit en faktura från ett ventilations företag som utförde jobb hemma hos oss, när hantverkarna hade lämnat och vi kunde inspektera märkte vi skador på väggar och lösegendom som vi för varade på vinden där som arbetat
Även att den vanliga isoleringen på vinden på många ställen var helt ihop tryck och på sådär tappar sin funktion.

Vi upplyste företaget att detta skett och skrev att vi bestred fakturan fram tills de att kostnaderna för detta rets ut.

Nu ha ägaren ringt och mailat och mer eller mindre hotar med kronofogden och inkasso

Allt är dokumenterat och konversationer sparade.

Hur skall vi göra ?

Andreas

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Andreas,

Enligt konsumenttjänstlagen har du rätt att kräva skadestånd av företaget om de orsakar skador i samband med att tjänsten utförs.

Du har däremot inte rätt att hålla inne med betalning för det arbete som företaget har utfört hemma hos dig. Så länge det arbete som ni har avtalat om har utförts på ett korrekt sätt ska företaget också få betalt för detta. Du kan sedan kräva skadestånd för skadan som företaget har orsakat, men det är inte kopplat till den betalning som är gjord för själva arbetet.

Skadestånd för att ersätta skadan
Har företaget orsakat skador behöver du börja med att dokumentera skadan och därefter kontakta företaget för att kräva skadestånd. Skadeståndet kan till exempel vara den summa som det kostar att åtgärda skadan. Ibland har företaget som har orsakat skadan kompetens att åtgärda den. I ett sådant fall kan du behöva acceptera att företaget åtgärdar skadan istället för att ge dig ekonomisk ersättning.

Tänk på att skadeståndet är menat att ersätta skadan. Du kan till exempel inte räkna med att få ersättning för något som gör att du hamnar i en bättre sits än du var i innan skadan.

Om du och företaget inte kommer överens
Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du ha möjlighet att göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att företaget har sagt nej till dina krav, eller inte gett dig något svar inom 30 dagar.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Många kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan ha möjlighet att vända dig för mer information och stöd. De kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till ARN. Kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor