Frågor och svar | Kategori: Andra områden

Får jag säga upp mitt avtal med Telia om de tar bort TV-kanaler?

Fråga från konsument:

Jag har hört att Telia kanske kommer att ta bort vissa TV-kanaler. Om de tar bort de kanaler som är viktigast för mig kan jag då säga upp avtalet utan att behöva betala? Jag har en bindningstid som går ut i april nästa år.

Camilla

Svar:

Erika
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Camilla

I vissa fall kan du som konsument ha rätt att avsluta ett avtal även fast du har bindningstid. Oftast har dock operatören skrivit in i sina avtal att det kan vara vissa kanaler som utgår och då behöver man som konsument troligen finna sig i detta.

För att du ska ha rätt att avsluta avtalet så räcker det troligen inte att förändringen är till stor nackdel för dig som konsument . Man får även se till vad som har diskuterats när avtalet ingicks. Är det så att du kan styrka att anledningen till att du tecknade det här avtalet har varit att du vill kunna ha tillgång till till exempel hockeyutbudet och det försvinner, så kan det vara något som har betydelse för din möjlighet att avsluta avtalet.

Om ditt kanalutbud förändras kan du ibland ha rätt till kompensation. Du skulle exempelvis kunna ha rätt till ett prisavdrag alternativt ersättning i form av någon annan kanal. Vilken typ av ersättning du kan få som kund beror bland annat på vad du har för övriga kanaler samt även här på vad som regleras i villkoren.

Klaga skriftligen
Ta kontakt med Telia och klaga skriftligen exempelvis via mejl. På så sätt har du bra bevisning för att du har klagat och vad du har klagat på. Ange också vad du anser är en lämplig ersättning i ditt enskilda fall alternativt om du anser att du har rätt att avsluta avtalet utan kostnad även fast du har bindningstid.

Telekområdgivarna
Om du villa ha mer vägledning så har vi en samarbetsbyrå som heter Telekområdgivarna. De ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni, bredband och fiber. De har även mer information om detta på sin hemsida.

Telefonnummer: 08-522 767 00
Öppettider: 9-12 måndag -torsdag

Information om ändringar i kanalutbudet på Telekområdgivarnas hemsida​​​

Om du och företaget inte kommer överens

Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Erika
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Jag har klagat skriftligen nu. Mitt paket heter ”all sport från Cmore och Viasat” och allt från viasat är borta men priset minskar bara med 100 kronor. Kan det vara till Telias nackdel att paketet är insålt i Viasats namn ?

Matte

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Matte,

Hallå konsument ger oberoende vägledning. Vi kan enbart lämna generell information. Det innebär att vi inte kommer kunna göra en bedömning av ditt enskilda fall. Vill du ha en bedömning kan du pröva ärendet via ARN eller domstol.

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Frågan är stängd!

Frågan är stängd, därför går det inte att ställa en följdfråga eller lämna kommentarer längre.

Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor