Frågor och svar | Kategori: Andra områden

Hur länge måste jag spara räkningar och kvitton?

Lyssna

Fråga från konsument:

Hejsan
Hur länge måste jag spara räkningar? Ex elräkning mm
Och kvitton?
Hälsningar Johan

Johan Danielsson

Svar:

Hanna
Hanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Johan,

Som privatperson bör du göra så här:

  • Spara kvitton på varor och tjänster i tre år, eftersom det är så länge du kan klaga på (reklamera) en vara eller tjänst enligt lag.
  • Allt du använder som underlag i din deklaration och som inte går att få fram elektroniskt bör du spara i sex år. Skatteverket kan begära att få se underlag sex år efter det att du lämnat din deklaration.
  • Underlag som visar på hyresinbetalningar ska du spara i två år efter att du betalat.
  • Köpehandlingar som gäller hus eller kvitton och fakturor för reparationer på hus ska du spara så länge du äger huset.
  • Kvitton på betalning av lån ska du spara i tio år. 
  • För arbete på fasta saker, till exempel bostadsrenoveringar, har du tio år på dig att klaga, vilket innebär att kvitton bör sparas under hela denna period eller så länge du äger bostaden.
  • Om du har köpt något som har en garanti ska du spara kvitto eller garantibevis så länge garantin gäller.
När du betalar räkningar på internet får du inga kvitton, men däremot kan det vara bra att spara underlag som visar på att du har gjort betalningen. Underlaget ska du spara lika länge som andra kvitton.

Vänligen

Hanna
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor