Frågor och svar | Kategori: Pris och betalning

Får företaget häva avtal på grund av högre pris på veden

Fråga från konsument:

Jag har ett avtal med ett företag om att köpa ved. Nu vill företaget avbryta min beställning för att veden har blivit dyrare och ta ett högre pris. Får dem göra så?

Klas

Svar:

Emma J
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Klas,

Huvudprincipen är att avtal ska hållas och du kan därför argumentera för att du ska ha rätt att hålla fast vid köpet och det pris som ni har kommit överens om. Ställ dina krav skriftligt till företaget, till exempel via mejl.

Ond tro
Om det däremot är så att företaget har gjort ett misstag och erbjudit ett pris som var uppenbart felaktigt kan företaget ha rätt att makulera din order. Men det gäller bara så länge du insåg, eller borde ha insett att det angivna priset var för lågt och du har handlat i så kallad "ond tro".

Force majeure
Det finns också vissa lägen då företaget kan ha rätt att häva avtalet. Att häva avtalet innebär att avtalet avbryts, detta kan vara till exempel vid force majeure. Force majeure är en juridisk term för oväntade eller oförutsägbara händelser, och används för situationer där händelsen gör det omöjligt för företaget att uppfylla sin del av avtalet. För att företaget ska kunna hävda force majeure krävs det att det finns ett samband mellan det som hänt och ert avtal. Påstår företaget de inte har möjlighet att uppfylla sin del av avtalet behöver de kunna bevisa det.

Täckningsköp
Om avtalet hävs så kan du ha rätt att göra ett så kallat täckningsköp. Täckningsköp innebär att du köper varan av ett annat företag och begär ersättning för eventuell mellanskillnad. För att kunna kräva ersättning för mellanskillnaden behöver du göra köpet med omsorg. Det betyder att du behöver jämföra alternativ och välja ett med rimligt pris. Hittar du inte exakt likadan ved kan det vara okej att köpa ved som är likvärdiga. Utifrån lagen ses en vara som likvärdig om den har motsvarande kvalitet, funktioner och pris.

När du inte har rätt till täckningsköp
Om företaget gjort allt de kan för att undvika det som hänt kan du inte kräva att företaget ersätter dig för täckningsköpet.

Om du och företaget inte kommer överens
De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd.

Sök din kommunala konsumentvägledning här
Om du och företaget inte är överens om att priset varit uppenbart felaktigt kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få ärendet prövat. Tänk på att du alltid måste klaga skriftligen till företaget innan du vänder dig till ARN.

Läs mer om hur det går till på ARN:s webbplats

Vänligen

Emma J
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor