Frågor och svar | Kategori: Pris och betalning

Får Skellefteå Kraft bryta mitt avtal?

Fråga från konsument:

Jag har tecknat ett avtal med Skellefteå kraft som de nu anser är ogiltigt på grund av att prissättningen var fel i deras system. Har jag rätt att hålla fast vid mitt avtal eller får de häva avtalet?

Emma

Svar:

Emma
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Emma,

Finns det ett avtal mellan dig och Skellefteå Kraft kan du argumentera för att det också är det som ska gälla. Huvudregeln är nämligen att avtal ska hållas.

I undantags fall kan företag ha rätt att frångå ett avtal. Om priset i avtalet varit uppenbart felaktigt och du handlat i så kallad ”ond tro”, om du insåg, eller borde ha insett att det angivna priset är för lågt, så kan företaget ha rätt att häva avtalet.

Det är företaget som ska kunna visa att du handlat i ond tro.

Framför skriftligen det du anser att du har rätt till enligt ert avtal och om de inte svarar inom 30-dagar eller svarar nekande på dina krav så kan du läsa nedan om vart du kan vända dig för att få ytterligare vägledning eller för att få ärendet prövat.

Om du och företaget inte kommer överens
De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd. Sök på vår webbplats om din kommun erbjuder detta samt vilka tjänster de kan vara behjälpliga med.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Om du och Skellefteå Kraft inte är överens om att priset varit uppenbart felaktigt kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få ärendet prövat. Tänk på att du alltid måste klaga skriftligen till företaget innan du vänder dig till ARN.

Läs mer om hur det går till på ARN:s webbplats

Vänligen

Emma
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor