Frågor och svar | Kategori: Resor

Skickat oss till fel stad under paketresa

Fråga från konsument:

Hej!
Varken hotellet eller staden vi betalat för stämmer överens med vår bokning och detta meddelas vi inte förrän vi anländer till Rhodos i Grekland, på flygplatsen! Min familj och jag har förflyttats till en helt annan stad utanför centrum, till ett helt annat hotell med ursäkten att hotellet vi betalat för är ”överbokat”. Vistelsen vi har valt är på Muses Hotell i Faliraki, men vi har blivit förda till en helt annan sida av ön, till ett hotell av ytterst låg kvalitet. Hotellet i fråga är Kassandra i Ialysos. Detta är oacceptabelt och vi krävde pengarna tillbaka eller att vi genast får en plats på hotellet i staden Faliraki nära sandstranden som vi specifikt valt ut. Vi har kontaktat både kuncentrum i Stockholm, guiderna på plats och deras kontor på Rodos, men ingen hjälper oss. Vi har både skrivit och ringt till alla dessa. Har vi rätt till prisavdrag eller skadestånd och hur går vi tillväga?
Tack för svaret

Livija

Svar:

Erika
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Livija

Vilken tråkig situation.

Prisavdrag

Vid ändring/fel i paketresan kan du begära prisavdrag enligt Paketreselagen (4 kap. 7 §). När det är ändrat hotell skulle storleken på prisavdraget bland annat kunna vara till exempel prisskillnaden mellan hotellen. Det kan även bli en skälig bedömning av försämringen av paketresan som helhet på grund av detta. Storleken på prisavdraget som bedöms från fall till fall.

Skadestånd

En resenär kan även ha rätt till skadestånd för fel som leder till skada (Paketreselagen 4 kap. 9 §). När det gäller skadestånd kan du ha rätt till skadestånd för ideell skada. Ett exempel på detta kan vara att du inte har kunnat njuta av resan på grund av omfattande problem/fel. Denna skada är svår att beräkna och bedöma

Om du kan bevisa med kvitton eller liknande att du har fått merkostnader på grund av ändringen i paketresan kan du ha rätt att kräva skadestånd från paketresearrangören för merkostnaderna, till exempel extra resekostnader.

Du kan inte kräva skadestånd om ändringen i paketresan berodde på oundvikliga och extraordinära omständigheter som arrangören inte hade kunnat förutse. Exempel på extraordinära händelser kan vara naturkatastrofer, sjukdomsutbrott eller krig.

Kontakta arrangören så snart som möjligt

Om du vill klaga på en ändring i paketresan är det viktigt att du klagar skriftligen så snart som möjligt till arrangören, vilket jag uppfattar att du redan har gjort.

Var tydlig med vad du är missnöjd med och vilka krav du har. Om du ska kräva ersättning för något måste du skicka med kvitton eller liknande. Det går inte att kräva ersättning för en kostnad du inte kan bevisa att du fått om det inte handlar om ersättning för ideell skada..

Om du och företaget inte kommer överens
Om du och arrangören inte kommer överens om vad som gäller kan du ha möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De prövar tvister mellan konsumenter och företag. Tänk på att ARN har en värdegräns för resor på 1000 kronor. Det betyder att de inte prövar tvister som handlar om mindre än 1000 kronor. 

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Erika
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor