Frågor och svar | Kategori: Resor

Kan de flytta på min husvagn om jag inte betalar fakturan inom 4 dagar?

Lyssna

Fråga från konsument:

Har haft en husvagn stående på en camping under många år. Nu har de höjt avgiften med 40 % och skickar ett mail på lördag att den nya avgiften ska vara betald på onsdag. Är den inte betald då kommer de att flytta på husvagnen. Får det verkligen gå till så? Har de laglig rätt att flytta på en husvagn som har stått på samma plats i flera år om man inte har betalat fakturan inom 4 dagar?

Camilla

Svar:

Hanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Camilla,

Hyra av campingplats regleras inte av konsumentlagstiftningen, eftersom det varken ses som köp av vara eller tjänst.

När du bor på en campingplats är det istället i första hand innehållet i ditt och campingens avtal som styr vad som gäller. Du måste alltså läsa avtalsvillkoren för att ta reda på vad du har för skyldigheter när det gäller betalning och hur många dagar du har på dig att betala.

Tyvärr har du inte möjlighet att få villkoren för din betalning eller för prishöjningen prövade. Det beror på att en arrendator av en campingplats inte har någon besittningsrätt enligt Jordabalken. Det innebär att om ni inte kommer överens om en villkorsändring måste du välja mellan att acceptera de nya villkoren eller säga upp avtalet för avflyttning.

Arrendatorn av en campingplats har inte rätt till skadestånd eller prövning om campingägaren säger upp avtalet eller erbjuder förlängning på andra villkor än ni hade tidigare, till exempel när det gäller pris eller betalningsvillkor.

Läs mer på Sveriges domstolar

Vänligen

Hanna
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor