Frågor och svar | Kategori: Resor

Inställd tågresa på grund av snö - rätt till ersättning?

Lyssna

Fråga från konsument:

Jag skulle resa mellan Umeå och Örnsköldsvik, fredag 2/2 2018, på grund av snö och is blev alla tåg inställda och ingen ersättningstrafik utgick. Tågbolaget hävdar att det är Force Majeure och lämnar ingen ersättning för utebliven resa. Kan det stämma?

Svar:

Emma J
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Liselott,

Det finns inget undantag gällande force majeure i förordningen som reglerar tågpassagerares rättigheter, eller i lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Om ditt tåg blir inställt eller om du blir mycket försenad till din destination har du rätt till ersättning, oavsett anledningen till förseningen. Beroende på hur sen du blir och hur lång resan är får du olika nivåer av ersättning.

Om resan i sin helhet är kortare än 15 mil har du rätt till följande ersättning:

  • Om resan blir försenad mer än 20 minuter har du rätt att få tillbaka 50 procent av biljettpriset.
  • Om resan blir försenad mer än 40 minuter har du rätt att få tillbaka 75 procent av biljettpriset.
  • Om resan blir försenad mer än 60 minuter har du rätt att få tillbaka 100 procent av biljettpriset.
  • Om resan blir försenad mer än 20 minuter har du rätt att ordna en egen transport och sedan få ersättning för dina merkostnader. Det kan till exempel röra sig om kollektivtrafik, taxi eller egen bil. Ersättningen ska vara lika stor som kostnaden för den egna transporten, men får i år högst vara 1100 kronor.

Om resan i sin helhet är längre än 15 mil gäller följande:
  • Om resan blir försenad mellan en och två timmar har du rätt att få tillbaka 25 procent av biljettpriset.
  • Om resan blir försenad mer än två timmar har du rätt att få tillbaka 50 procent av biljettpriset.
  • Om du har ett periodkort, till exempel ett månads- eller årskort, och är med om upprepade förseningar eller inställda tåg har du rätt till ersättning enligt tågföretagets egna bestämmelser.

Du som resenär har också rätt till måltider, förfriskningar och hotellrum eller annan inkvartering om det är nödvändigt och möjligt för tågföretaget att erbjuda, vid en försening om resan i sin helhet är längre än 15 mil.

Dessa regler är tågföretaget skyldiga att förhålla sig till. Tågföretaget kan ha egna villkor som ger dig rätt till större ersättning än ersättningen enligt reglerna här ovan.

Vad menas med "resan i sin helhet"?
Det är inte sträckan från där du klev på tåget tills du klev av som räknas, utan med "resan i sin helhet" räknar man från den destination där tåget startade, till tågets faktiska slutdestination. Om du åkte från Örnsköldsvik till Umeå, men tåget startade i Sundsvall och hade sin slutdestination i till exempel Skellefteå så är det hela den sträckan som räknas och inte Örnsköldsvik-Umeå.

Klaga på tågresan
Ta kontakt direkt med tågföretaget när du ska klaga och kräva ersättning. Det kan vara en god idé att klaga skriftligen så att du också kan bevisa att du har klagat och när du har klagat.

Om du och företaget inte kommer överens
Om du och företaget inte kommer överens erbjuder de flesta kommuner konsumentvägledning, dit du kan vända dig för vägledning.

Sök din kommunala konsumentvägledning här.

Löser det sig fortfarande inte kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Läs mer om hur det går till på ARN:s webbplats. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Vänligen

Emma J
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Om man tex köpt hela resan med SJ och det är flera olika aktörer som kör olika sträckor på samma resa. Åkte mellan A och B resan avgick i rätt tid och kom fram till Hallsberg i rätt tid, den sträckan körde ett annat tågbolag visade det sig, Resterande av vägen körde SJ och blev då 2 Tim och 30 minuter sen till slutdestinationen. SJ betalar bara för förseningen mellan Hallsberg och slutdestination. Hela resan A till B är köpt av SJ. Borde det inte utgå ersättning för hela resan?


Svar:

Emma J
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Yvonne,

Det kan vara så att du endast har rätt till ersättning för del av resan. Det beror på hur långa sträckorna är. Såhär fungerar det:

  • För resor där en del av linjesträckan är kortare än 15 mil, och annan del av linjesträckan är längre än 15 mil ansvarar respektive tågbolag för att ersätta sin sträcka vid en försening, oavsett om du köpte hela biljetten av samma bolag. 

  • Är det däremot en resa med två linjesträckningar som båda är längre än 15 mil så ansvarar den som står på transportavtalet (den du köpte hela biljetten av) för förseningsersättningen. I ett sådant läge gäller hela resan när man räknar rätten till ersättning.

Hur beräknas en linjesträcka?
Det är inte sträckan från där du klev på tåget tills du klev av som räknas, utan man räknar från den destination där tåget startade, till tågets faktiska slutdestination.

Om du och företaget inte är överens

Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Läs mer om hur det går till på ARN:s webbplats. Det kostar inget att få tvisten prövad hos ARN.

Vänligen

Emma J
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej, jag har en liten uppföljning på den här eftersom jag också var ute och reste dessa dagar. Jag åkte ifrån Göteborg till Stockholm C med MTR Express och hade ytterligare en biljett bokad med SJ ifrån Stockholm C till Gävle C (båda delsträckorna över 15 mil). Av MTR fick jag tillbaka halva pengen (2½ timme försenad). Trotts att jag hade räknat med 2 timmar "buffert" i Stockholm missade jag en biljett som kostade runt 450kr (tåget jag skulle med gick helt enkelt innan jag anlände till Stockholm).

Ska jag tolka ditt svar som att jag ska få tillbaka pengar ifrån SJ för att jag missade de tåget pga av att MTR var sena till Stockholm?


Svar:

Emma J
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Peter,

Nej, du kan inte kräva någon ersättning från SJ för den biljett du inte har kunnat utnyttja på grund av att resan med MTR blev försenad.

Den ersättningen du kan kräva är 50% av biljettpriset för den resan som blev försenad 2,5 timme med MTR. Den ersättningen kan du kräva av MTR.

Vänligen

Emma J
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor