Frågor och svar | Kategori: Andra områden

Brev om fildelning från Njord lawfirm, vad kan jag göra?

Lyssna

Fråga från konsument:

I dag fick jag ett brev ifrån ett företag som heter Njord lawfirm. Brevet innehåller information om att jag ska betala 4500 kronor för en film som påstås ha laddats ner från min dator för över 1 år sedan. Det känns inte som ett brev att lita på i dessa tider med bluff fakturor. Brevet innehåller endast information om ett plusgirokonto dit pengarna ska betalas , inte ens faktura skickas med. Är jag skyldig att betala och vad händer om jag inte gör det? Kan ärendet skickas vidare för indrivning?

Svar:

Erika
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Katarina,

Din fråga verkar röra upphovsrätt, ett område som ligger utanför de lagar och regler som vi kan ge vägledning kring.

Vi kan inte avgöra om du ska betala eller inte, utan det är upp till dig som har fått brevet att bedöma om du ska betala eller om du vill bestrida (protestera mot) betalningsuppmaningen. En allmän princip är att du kan protestera mot något du inte håller med om. Om du väljer att kontakta företaget för att bestrida uppmaningen kan det vara bra att göra det skriftligen. Om du tycker att du är oskyldig har du alltid rätt att få frågan prövad av domstol.

Patent- och registreringsverket (PRV) är den myndighet som arbetar med immaterialrätt och därmed även upphovsrätt. Vill du ha generell information om upphovsrätt kan du kontakta dem.

Du hittar kontaktuppgifter på PRV:s webbplats.

Däremot kommer de inte kunna avgöra om du ska betala eller inte. Det är en fråga som domstol får besluta om.

Vänligen

Erika
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

hej
jag fick samma brev idag med 4500kr dd. 2016-09-25 , att betala för en film (I.T) . faktiskt jag vet inte va är den !!!
mvh
Tahsen
2017-11- 09


Svar:

Erika
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Tahsen,

Jag kan tråkigt nog inte säga något mer än vad min kollega skrev i sitt tidigare svar. Det är upp till dig att avgöra om du vill betala eller inte, men om du tycker att du är oskyldig har du som sagt alltid rätt att få frågan prövad av domstol.

Vänligen

Erika
Vägledare, Konsumentverket

Frågan är stängd!

Frågan är stängd, därför går det inte att ställa en följdfråga eller lämna kommentarer längre.

Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor