Frågor och svar | Kategori: Pris och betalning

Har jag inte alltid 30 dagar på mig att betala?

Lyssna

Fråga från konsument:

Jag har fått en faktura där det står att jag måste betala inom 10 dagar. Har man inte alltid 30 dagar på sig?

Svar:

Hej Håkan,

Nej, det finns ingen lag som bestämmer hur många dagar du har på dig att betala en faktura.

Företag kan välja sina betalningsvillkor och du godkänner dem när du väljer att handla av företaget. Du ska därför alltid läsa igenom villkoren innan du köper en vara eller en tjänst. Du måste betala när företaget begär det, under förutsättning att du har fått det som du har köpt.

Sammanfattningsvis är det alltså inte fel av ett företag att ha betalningsvillkor på 10 dagar.

VänligenFråga från en konsument

Finns det någon regel som säger när fakturan ska vara konsumenten tillhanda?
Jag menar är det rimligt att få fakturan efter 8 dagar från fakturadatum när de anger betalningsvillkor 10 dagar?


Svar:

Hej Peter,

Nej, det finns ingen lag som bestämmer när du ska få fakturan.

Oavsett om du får en faktura eller inte, har du ett ansvar att se till att fakturan betalas i tid. Om du inte fått någon faktura bör du kontakta företaget för att se vad som kan ha hänt.

VänligenFråga från en konsument

Hej,
Jag fick precis en faktura med förfallodag samma datum som jag fick den. Fick den dessutom på eftermiddagen och hade alltså mindre än tio timmar på mig att betala. Förstår inte hur man ska hinna med det på en fredag. Känns inte alls ok!

Tack på förhand.


Svar:

Christine
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Leo,

Du måste betala när företaget begär det under förutsättning att du och företaget inte har avtalat om något annat. Du ska även ha fått det som du har köpt.

En tidsfrist på 10 timmar låter orimligt kort, men det finns varken stöd i lag eller i praxis idag som gör att vi kan säga att ett företag inte får sätta en så kort tid.

Du kan anmäla avtalsvillkoret med den korta tidsfristen till Konsumentverket (bifoga faktura med betalningsvillkor/avtal där den korta fristen framgår mm). Möjligen kan ett ärende med tillsyn över företagets betalningsvillkor startas och praxis kan bildas.

Här läser du mer om hur du gör en anmälan och vad det innebär.

Ett tips är att om du inte hinner betala i tid kan du höra med företaget om de kan tänka sig att bevilja dig anstånd (skjuta upp betalningen) så att du hinner betala.

Vänligen,

Christine
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Hej, får man verkligen lägga på en påminnelseavgift på 60 kr redan på första påminnelsen när man bara har 20 dagars förfallotid på fakturan?

Mvh Nicklas


Svar:

Hej Nicklas,

Ja, ett företag har rätt att ta ut 60 kronor i påminnelseavgift om man inte har betalat den första fakturan innan förfallodatumet.

För att ett företaget ska få ta ut en påminnelseavgift måste det framgå av fakturan att det faktiskt är just en påminnelsefaktura och att det inte är den ursprungliga faktura. Påminnelsen ska innehålla information om att den ursprungliga fakturan har förfallit utan att du har betalat den.

För att företaget ska få ta ut en påminnelseavgift måste det ha framgått när du ingick avtalet. Det brukar exempelvis finnas information i betalningsvillkoren som du godkände när du gjorde köpet.

Läs mer på Kronofogdens webbplats om rätten att ta ut förseningsavgifter

VänligenFråga från en konsument

Hej! Vad har jag för skyldighet och rättighet när fakturadatum är samma som förfallodatum?


Svar:

Hej Helén,

Har du och företaget inte bestämt någon tidpunkt för betalning så får företaget begära betalning så fort de utfört tjänsten eller så snart du fått varan. I praktiken innebär det att en faktura kan ha samma fakturadatum som förfallodatum.

Betalningsfristen, alltså tiden du har på dig att betala, bör dock vara rimlig. Exempelvis om företaget begär betalning med bank- eller postgiro så bör du få en rimlig tid att hinna betala eftersom det kan ta ett par dagar innan betalningen gått igenom.

VänligenFråga från en konsument

Hej, att ett företag kan begära betalning på kortare tid än trettio dagar förefaller klart, men har man verkligen rätt att begära påminnelseavgift och dröjsmålsränta tidigare än trettio dgr, om inget annat överenskommits?


Svar:

Hej Bo,

Påminnelseavgift får begäras för en betalning som förfallit så fort den förfaller, det behöver alltså inte passera 30 dagar. Vad gäller ränta så får ränta tas ut från dagen en faktura förfallit. Om fakturan saknar förfallodatum eller om du anmodats att betala utan att få en faktura, exempelvis muntligen, så får ränta tas från och med 30 dagar efter att kravet avsänts. Du ska dock inte behöva betala ränta för dagarna mellan att kravet avsänts och att du mottagit det.

Som min kollega tidigare skrev så har företag rätt att ta ut en påminnelseavgift om max 60 kronor.

VänligenFråga från en konsument

Hej,
Vad ingår man för avtal om man parkerar på en parkering där man får hem en faktura. Har man rätt till 30-dagars betalningsvillkor på fakturan?

Mvh
Mikael


Svar:

Hej Mikael,

Nej, du har inte rätt till 30 dagars betalningstid på fakturan. Det är företaget som bestämmer när de vill ha betalt under förutsättning att ni inte har avtalat om någon speciell tid för betalning.

VänligenFråga från en konsument

Hej after det jag läst i tråden så undrar jag varrför har vi då en 30 dagars betal rätt om det ska kringgås hela tiden och man kan i prinsip göra som man vill har själv ett företag och det jag lärt mig av andta är att man har 30 dar på fakturor


Svar:

Hej Mattias,

Som vi har skrivit tidigare i tråden finns det ingen lag som säger att du alltid ska få 30 dagar på dig att betala. Det finns alltså ingen 30 dagars betalrätt som du nämner.

VänligenFråga från en konsument

Hej ni konsumenters vän!
Det framgår ju med all tydlighet i att en säljare kan sätta valfritt antal dagars betalningstid på fakturan, bara det finns en 'rimlig' chans att hinna betala den, eller hur?

Det som inte framgår med all tydlighet är om ett företag ett företag skickar en faktura med exempelvis fakturadatum 1 mars och sätter 30 dagars betalningstid på fakturan, FRÅN vilket datum är det som man då ska räkna 30 dagar från?

Är det från det datum jag:
a) fick min vara i min hand
b) en tjänst utförd
c) fakturadatum
d) det datum då jag fick fakturan i min hand

Väldigt tacksam om ni kan tydliggöra detta, tack.

Dave

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Dave,

Det finns inget i lagen som anger hur många dagar du har på sig att betala en faktura utan det är företagets egna betalningsvillkor som gäller.

I 36 § konsumentköplagen framgår följande:

"Om tidpunkten för betalningen inte följer av avtalet skall köparen betala när säljaren kräver det, dock inte förrän varan hålls köparen till handa."

Har du fått din vara och ni inte avtalat om någon tidsfrist för betalning så har företaget rätt att kräva betalt när de begär det.

I 41 § konsumenttjänstlagen:

"Om inte annat följer avtalet, är konsumenten skyldig att betala vid anfordran sedan näringsidkaren utfört tjänsten."

Om inte annat är avtalat ska då du betala när tjänsten är utfört och företaget begär betalning.

Om ett företag skickar en faktura där betalningsvillkoret är exempelvis 30 dagar, har företaget gett dig 30 dagar att betalningsfrist. Antalet dagar räknas generellt från fakturadatum tills dess att förfallodagen infaller, om ni inte avtalat om annat.

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Gällande dröjsmålsränta står det att det kan göras om man har 30 dagars betalningsvillkor enligt lag. Men om man sätter betalningsvillkor på 15 dagar netto och den av ngn anledning inte betalas i tid… vad gäller då? Kan man fortfarande begärde dröjsmålsränta enligt lag?

Maria

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Maria,

Ett företag har rätt att ta ut dröjsmålsränta från förfallodagen, om förfallodagen är bestämd i förväg det vill säga om det finns med i villkoren för ert avtal.

Om det inte finns något avtal om förfallodag så gäller räntelagens bestämmelser som säger att företaget har rätt att ta ut dröjsmålsränta från den dag som infaller 30 dagar efter fakturadagen.

Företaget måste ange att de kommer att ta ut dröjsmålsränta vid sen betalning på fakturan. Annars har de ingen rätt att kräva dröjsmålsränta.

Har du fler funderingar så råder jag dig att ta kontakt med vår samarbetsbyrå Konsumenternas bank- och finansbyrå för vägledning. Deras vägledning är kostnadsfri.

Konsumenternas bank- och finansbyrå
Telefon: 0200-22 58 00
Telefontid: 9-12 alla helgfria vardagar
Du kan läsa mer på Konsumenternas webbplats

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Efter att ha läst denna tråd och alla frågor så ställer jag också följande fråga, då det har hänt mig vid minst två tillfällen. Idag har Postnord varannadagsutdelning och i mitt fall kom fakturan efter att förfallodagen om fem (5) dagar hade gått ut! Jag fick givetvis både påminnelse och ränta för utebliven betalning som jag under inga omständigheter kunnat betala i tid. Företaget vägrade att svara på telefon eller mejl. Jag fick känsla av att detta är satt i system av företaget för att kunna öka sina intäkter. Är det inte dags för att detta med förfallodagar styrs upp genom er försorg och påverkan på våra lagstiftare?

Stig Löfgren

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Stig,

Som min kollega tidigare skrivit så har du ett ansvar att se till att fakturan betalas i tid, även om den inte nått dig. Om du inte får någon faktura bör du därför kontakta företaget för att meddela detta för att undvika några tillkommande kostnader på fakturan. Om du kan visa att du försökt betala fakturan i tid men företaget inte har svarat dig skulle du kunna ha möjlighet att bestrida exempelvis påminnelse avgift.

Om du anser att företaget gör fel kan du göra en officiell anmälan kring det. En sådan anmälan kommer inte hjälpa dig i ditt enskilda ärende men kan komma andra konsumenter till nytta längre fram.

Här läser du mer om hur du gör en anmälan och vad det innebär.

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Hej!
Jag ser att man kan komma överens om vilken betaltid som helst, och att det är upp till konsumenten att se till att den blir betald i tid. Men gäller det alla typ av avtal och köp. Fick precis ett påstående om att det ska vara 30 dagars betaltid på att betala en hyra, personen som sa detta hänvisade till en revisor och skatteverket. Men jag kan inte hitta detta någonstans. Så frågan är: finns det några undantag angående hyra av olika slag, eller till något annat där betaltiden är bestämd? Kan jag skicka en hyresfaktura 10 dagar innan den ska betalas?
Tack på förhand

Jim

Svar:

Hanna
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Jim,

Jag tolkar det som att du är hyresvärd och undrar över hur lång betalningstid du får ha när du skickar en faktura till din hyresgäst. Vi kan tyvärr inte svara på om det finns något undantag för just hyresavtal eftersom vi inte vägleder kring den lagstiftningen.

Om du vill ha mer hjälp kring detta får du undersöka det med en jurist eller advokat.

Vänligen

Hanna
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor