Flytta hemifrån eller bo kvar hemma – vad kostar det?

Vad kostar det att flytta hemifrån? Och hur mycket kostar en ungdom som bor kvar hemma? Vi har tagit fram exempel på vad det skulle kunna kosta.

Exempel på några kostnader

  • Hyra: 2 600 kronor hemma – 6 600 kronor i eget boende 

  • Hushållsel: 230 kronor hemma – 430 kronor i eget boende 

  • Vatten och avlopp: 180 kronor hemma – 180 kronor i eget boende 

  • Förbrukningsvaror: 90 kronor hemma – 160 kronor i eget boende 

  • Hemutrustning: 480 kronor hemma – 1 100 kronor i eget boende 

  • Medier: 580 kronor hemma – 1 600 kronor i eget boende 

  • Hemförsäkring: 60 kronor hemma – 140 kronor i eget boende 

  • Mat: 3 070 kronor oavsett boende (räknat på att all mat lagas hemma, men lunch för vardagar är inte inräknat här) 

Beräkningar utifrån en exempelperson 

Vårt exempel visar kostnader för en 20-åring. Personen har en egen inkomst och bor i en mellanstor stad. 

När personen bor kvar hemma har vi räknat på att personen bor i en lägenhet med fyra rum och kök och att hushållet består av fyra personer. För samma person som istället har flyttat hemifrån har vi räknat på ett eget boende med två rum och kök.  

Alla kostnader personen har finns inte med. Till exempel har vi inte med kostnader för semester och sjukvård.  

För att beräkningarna ska stämma för ditt hushåll kan du byta ut siffrorna mot de kostnader du vet att ni har i verkligheten, till exempel boendekostnaden.

Kostnaderna i en tabell 

Vi har samlat alla beräknade kostnader vi gjort i en tabell: 

Tabell med kostnadsberäkningar för att flytta hemifrån eller bo kvar hemma 

Källa: Konsumentverket

Granskad: 13 december 2023