Stärkt skydd vid förseningar i kollektivtrafiken

Nyhet: Publicerad 5 juni 2023

Från och med den 7 juni får du som resenär ett stärkt skydd när det gäller förseningar som leder till du missar dina anslutande resor. Det här tack vare en ny överenskommelse mellan branschen och Konsumentverket.

Reglerna kring vad som gäller om man missar anslutande resor på grund av en försening ser olika ut om man till exempel åker tåg eller buss. Vid förseningar i till exempel tågtrafiken behöver du som resenär dessutom ha koll på hur långt själva tåget du åker med går, eftersom reglerna är olika för korta och längre resor. Branschen har själva försökt att förenkla det här genom egna villkor och har nu tillsammans med Konsumentverket tagit nästa steg. Som resenär behöver du inte längre ha koll på vilket fordon du åker med eller hur långt det går.

Det handlar om den så kallade kom-fram-garantin som gäller via samarbetet Resplus, där i stort sett alla kollektivtrafikbolag ingår. Genom den garanterar bolagen att du kommer fram till slutdestinationen och den stärks nu på följande sätt:

  • Redan vid bokningen får du reda på om kom-fram-garantin gäller för din resa.

  • Du får möjlighet att själv boka om resan med tåg eller buss om företaget du reser med inte erbjudit dig en ombokning inom 100 minuter från planerad avgång.

  • Du har rätt till ersättning för mat och dryck om du får vänta så länge att det behövs.

Förändringarna börjar gälla från och med den 7 juni 2023.