Hjälp till skuldsatta varierar stort i kommunerna

Nyhet: Publicerad 20 april 2023

Är du skuldsatt och behöver hjälp spelar det stor roll var du bor när det kommer till hur mycket och hur fort du får hjälp. Den genomsnittliga väntetiden är tre veckor, men bor du i Falköpings kommun får du vänta 24 veckor.

Kommuner måste enligt lag erbjuda invånarna budget- och skuldrådgivning och Konsumentverket gör med jämna mellanrum kartläggning av verksamheten. - Fler har det tufft ekonomiskt idag. För många är kommunernas stöd helt avgörande, säger Konsumentombudsmannen och Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell.

Långa väntetider i flera kommuner

Majoriteten av landets kommuner, 263 stycken, klarar Konsumentverkets rekommendation om att väntetiden till ett första bokat besök ska vara fyra veckor som längst. Men i övriga 27 kommuner kan man få vänta i flera månader. I Falköping får du i genomsnitt vänta 24 veckor.

Många skuldsatta = mindre tid

Kartläggningen visar också att kommuner som har en hög andel skuldsatta som behöver hjälp erbjuder mindre rådgivningstid. I genomsnitt ges drygt två timmars rådgivning per skuldsatt, men tiden varierar mellan allt från under en minut till över åtta timmar per skuldsatt. - Det är bekymmersamt. Oavsett var du bor är det viktigt att både få hjälp och att få det i ett tidigt skede, säger Cecilia Tisell. Här kan du läsa mer om Konsumentverkets kartläggning av kommunernas budget- och skuldrådgivning och se hur det ser ut i din kommun Här kan du läsa mer om hur du får hjälp genom kommunernas budget-och skuldrådgivning