Farliga kemikalier hittades i leksaker och halloweenprylar

Nyhet: Publicerad 18 oktober 2023

När Kemikalieinspektionen undersökte nära 297 leksaker, barnprodukter och halloweenprylar hittades för höga halter av farliga kemikalier i 44 stycken. Av de halloweenartiklar som undersöktes hittades för höga halter farliga kemikalier i 7 av 35. Här får du råd om hur du undviker att köpa sådana produkter.

Foto: Kemikalieinspektionen

Produkterna som undersöktes har sålts på nätet, i leksaksaffärer, på muséer, via profilföretag och i dagligvaruhandeln. Det ämne som hittades i flest produkter var ftalater, som återfanns i mjuk PVC-plast i till exempel dockor och leksaker. Bly hittades i lödningar på elektroniska produkter. Andra ämnen som hittades var kadmium, bor och bisfenol A. – I de flesta fall innebär ämnena inga akuta risker för barns hälsa, men de bidrar till den totala exponeringen av farliga ämnen som barn utsätts för och många av dem har egenskaper som kan ge upphov till hälsoproblem om man utsätts för dem under en längre tid, säger Frida Ramström som är inspektör på Kemikalieinspektionen Tips för att undvika produkter med för höga halter kemikalier:

  • Köp leksaker och andra varor av bra kvalitet, från kända varumärken och väletablerade företag.

  • Köp inte leksaker som saknar CE-märke.

  • Undvik att köpa varor från marknadsplatser där säljaren finns utanför EU. Det finns risker att de inte uppfyller säkerhetskraven i EU-lagstiftningen.

  • Om du har köpt en vara som du misstänker innehåller farliga kemikalier, kontakta företaget du har köpt den av. Du kan också höra av dig till Kemikalieinspektionen.

  • Kemikalieinspektionens webbplats finns fler råd om vad du som konsument kan tänka på när det gäller kemikalier i vardagen.

Läs mer i Kemikalieinspektionens pressmeddelande