Därför blir vi lurade av bedragare

Nyhet: Publicerad 7 december 2023

Bankbedrägerier är ett växande problem. Förutom ekonomiska förluster kan det också vara förenat med skam hos den som drabbats. Nu har forskare tittat närmare på vad det är som gör att vi låter oss luras.

Många som blir lurade av bedragare ställer sig frågan hur de kunde vara så dumma att de gick på bluffen. På uppdrag av Konsumentverket har professorerna Lars-Olof Johansson och Karl Ask vid Göteborgs universitet tittat på faktorerna som styr vårt beteende i en situation där vi utsätta för ett bedrägeriförsök.

Osäkerheten gör oss lätta att påverka

Deras slutsatser är tydliga: Forskningen visar att vår förmåga att fatta välinformerade beslut försämras i nya, överraskande och stressfyllda situationer. När vi blir osäkra är vi lätta att påverka och ibland hanterar vi osäkerheten genom att bli mer tillitsfulla, det är en psykologisk strategi för att hantera stress.

Respekt för auktoriteter påverkar

Dessutom spelar sådana faktorer som ålder, språkförmåga och IT-vana in. Om vi har respekt för auktoriteter, som exempelvis någon som säger sig vara från polisen eller banken, påverkar det också vår förmåga att hantera en bedrägerisituation.

Information inget skydd

Johansson och Ask är inte förvånade över att människor inte klarar av att fatta rationella beslut i en stressituation. Information om hur vi bör agera är inte heller något skydd mot irrationella beslut, konstaterar de.

Konsumentombudsmannen, KO, lämnade nyligen in en stämningsansökan mot banken Nordea för att få till mer domstolspraxis som kan bli vägledande för kommande fall. Där företräder KO John-Erik som lurades på 100 000 kronor av en bedragare. Läs mer om målet här