Bedrägeridrabbad får KO-stöd i tvist mot banken

Nyhet: Publicerad 17 januari 2023

Många människor råkar ut för bedragare som ringer och låtsas vara från banken. Nu agerar konsumentombudsmannen, KO, för att fler drabbade ska kunna få pengarna tillbaka av banken.

I somras kom en dom från Högsta domstolen som ökar drabbade konsumenters möjligheter att få pengarna tillbaka av banken efter ett bedrägeri. Men HD-domen är inte direkt vägledande för alla typer av bankbedrägerier, utan det behövs mer domstolspraxis för att hjälpa de bedrägeridrabbade konsumenterna.  

”Banken” ringde 

En av dem som råkat illa ut är Gunnel, 79 år. Hon blev uppringd av ett ”låneföretag” och informerades om att ett lån tecknats i hennes namn. Eftersom hon inte tagit något lån blev hon stressad, och sedan lättad över att bankens säkerhetsavdelning skulle hjälpa henne att ordna upp misstaget. Och mycket riktigt ringde det strax från bankens telefonnummer. Problemet var bara att varken låneföretaget eller bankens säkerhetsavdelning var äkta, utan förslagna bedragare. De förmådde henne att föra över nästan 50 000 kronor från sitt konto till ett annat konto, och så var pengarna borta. 

Swishade pengarna 

Eftersom hon inte lämnat ut några uppgifter till bedragaren utan lurats att själv swisha över pengarna, är HD-domen från i somras inte direkt vägledande. Med nuvarande praxis hos bankerna och Allmänna reklamationsnämnden får konsumenten i dessa fall svara för hela förlusten själv. För att få Gunnels sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde.  

KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet. KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.