Avgift på sen betalning av lån förbjuds – kan påverka hela branschen

Nyhet: Publicerad 14 april 2023

Svea Bank förbjuds att ta ut förseningsavgift från kunder som är sena med betalning av lån, det enligt en ny dom. Om domen står sig kan förbudet gälla hela branschen.

Konsumentombudsmannen, KO, stämde Svea Bank (tidigare Svea Ekonomi) och menade att förseningsavgifter är olagliga krav på ersättning. Patent- och marknadsdomstolen höll med och nu har den högre instansen, Patent- och marknadsöverdomstolen, gått på samma linje.

– Vi är nöjda med att domstolen fastställer att det är förbjudet att ta ut förseningsavgifter av konsumenter, som inte sällan ändå krävs på ersättning för dröjsmålsränta och betalningspåminnelser när de är sena med betalning av krediten, säger Ida Nyström, processråd vid Konsumentombudsmannen, KO. 

Svea Bank kan nu välja att överklaga domen till Högsta domstolen, som i så fall måste bevilja prövningstillstånd. Om domen står sig måste alla företag som lånar ut pengar rätta sig efter den.