Allvarliga brister i marknadsföring av tobaksfritt snus

Nyhet: Publicerad 31 januari 2023

Reklam för tobaksfria nikotinprodukter strider på flera punkter mot gällande lag, visar en granskning från Konsumentverket.

I somras infördes lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Enligt lagen måste marknadsföringen vara måttfull och inte påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter får heller inte riktas särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år

Under granskningen hittade Konsumentverket flera exempel på klara överträdelser av lagen. Presentation av till exempel bilder, filmer, text och påståenden uppfyllde inte kraven på måttfullhet och i sociala medier förekom omfattande marknadsföring som var utformad på ett sätt som riskerade att attrahera en yngre målgrupp. Läs Konsumentverkets pressmeddelande