Regler för marknadsföring och reklam

Ibland är det svårt att veta vad som är reklam och inte. Och även om du tydligt ser att det är en annons eller en reklamfilm påverkas du omedvetet av reklambudskapen. Därför är det bra att ha koll på vad som är tillåtet och inte.

Det ska synas att det är reklam och vem som är avsändare

En grundläggande regel är att du alltid ska kunna se att det är reklam. Det innebär till exempel att en annons i en tidning inte får lura dig att tro att det är redaktionell artikel och att det tydligt ska framgå om ett inlägg i en blogg är reklam.

Allt som sägs ska vara sant och kunna bevisas

En annan grundläggande regel för marknadsföring och reklam är att allt som sägs måste vara sant. Alla påståenden i reklamen måste vara sanna och kunna bevisas av företaget som står bakom reklamen.

Exempel på reklam som inte är tillåten:

  • Reklamlöften om stora viktminskningar genom att äta till exempel piller är förbjudet. Allt som sägs måste kunna bevisas.
  • Bilar får inte beskrivas som miljövänliga. Ordet miljövänlig får bara användas om varan förbättrar miljön eller inte påverkar den alls. Även om en bil drar lite bensin och har den bästa avgasreningen är den ändå inte miljövänlig.
  • Förpackningar som innehåller mat får inte vara större än de behöver, så att du tror att de innehåller mer mat än de gör.
  • Reklam för tobaks- och alkoholvaror är inte tillåten i svenska tv-kanaler.
  • Personer som spelar en framträdande roll i nyhetsprogram får inte uppträda i tv-reklam.
  • Det är förbjudet för företag som du inte har varit kund hos att skicka reklam via mejl eller sms som du inte har beställt.
  • Trakasserier, våld och hot är alltid förbjudet i reklam.
  • Ord som ”billigast”, ”bäst”, ”gratis”, ”rea” och ”garanti” inte får användas hur som helst.

Anmäl till Konsumentverket

Om du anser att ett företag bryter mot reglerna om reklam kan du anmäla det till Konsumentverket.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Relaterad information:

Marknadsföringslagen

Tipsa om sidan