Städfirman har orsakat skador

Lyssna

Om städfirman har orsakat skador i din bostad kan du ha rätt att kräva ersättning från städfirman. Om du ska klaga så gör det skriftligen, exempelvis via mejl.

Tänk på det här

  • När du köper en städtjänst skyddas du av konsumenttjänstlagen. Lagen ger dig rätt att kräva ersättning om städfirman exempelvis har orsakat några skador hemma hos dig i samband med städningen. 

  • Du måste kunna bevisa att det faktiskt är städfirman som har orsakat skadorna, exempelvis med före- och efterbilder. 

Välj vad du vill läsa mer om

Om städfirman har orsakat skador kan du kräva ersättning för de kostnader som du drabbas av på grund av skadorna, exempelvis ersättning för reparationer som du blivit tvungen att göra. Om någonting hemma hos dig, till exempel ett fönster eller en spishäll, har blivit helt förstörd kan du kräva ersättning för värdet på fönstret eller spishällen.

För att du ska kunna klaga och ställa krav på städfirman måste du kunna visa att det faktiskt är städfirman som har orsakat skadorna och att det inte är någonting som du själv eller någon annan har orsakat. Det kan vara möjligt att bevisa exempelvis med hjälp av bilder på hur allting såg ut innan du anlitade städfirman.

Om du ska klaga och ställa krav på städfirman är det bra om du gör det skriftligen, exempelvis via mejl. På så sätt kan du också bevisa efteråt att du har klagat och ställt krav, samt när du har gjort det.

Var tydlig med vilka krav du har. Om du ska kräva ersättning för en kostnad du har fått på grund av städfirmans fel ska du också bifoga ett kvitto eller liknande som ett bevis för den kostnaden.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 23 mars 2022