Städfirman är inte klar i tid

Lyssna

Om städfirman inte städar klart inom den tid ni kommit överens om eller dyker upp försent så kallas det för dröjsmål. Du kan ha rätt till ersättning för de kostnader som dröjsmålet har orsakat dig.

Tänk på det här

  • När du köper en städtjänst skyddas du av konsumenttjänstlagen. Städfirman ska utföra tjänsten inom den tid som ni har kommit överens om.  

  • Det är viktigt att ni har ett skriftligt avtal för vilken tid det är som gäller eller hur många timmar städfirman har på sig.  

  • Om städfirman inte dyker upp i tid eller om arbetet inte blir klart inom den tid som ni hade kommit överens om kan du ha rätt till ersättning. 

Välj vad du vill läsa mer om

Om städfirman inte dyker upp i tid eller inte blir klar med arbetet inom den tid som ni hade kommit överens om är städfirman i dröjsmål. Du kan i första hand kräva att arbetet görs klart så snart som möjligt. Om städfirman inte har möjlighet att slutföra arbetet i tid kan du anlita någon annan städfirma för att bli klar med städningen. Har du redan betalat till den första städfirman ska den i så fall ersätta dig för kostanden du får när du måste anlita någon ny.

Om du har fått några andra kostnader till följd av förseningen, kan du ha rätt att kräva ersättning för de kostnaderna. Du måste då kunna visa kvitton eller liknande för de kostnader du har fått. Kostnaderna måste också ha en direkt koppling till städfirmans dröjsmål. Det ska alltså vara kostnader som du har fått nu och som du inte skulle ha haft om städfirman blivit klar i tid.

Det går inte att kräva någon annan ersättning för själva dröjsmålet i sig, utan enbart för de faktiskt kostnader du kan bevisa att du har fått.

Städfirman kan inte kräva att du ska betala mer än vad ni hade kommit överens om på grund av att arbetet inte är klart i tid. Du ska fortfarande bara behöva betala det pris ni hade kommit överens om från början.

Om städfirmans dröjsmål beror på dig, exempelvis att du inte har lämnat rätt information om vad som ska städas, kan städfirman ha rätt att kräva mer betalt. Därför är det viktigt att du och städfirman från början har en tydlig överenskommelse om vad som ska städas, vad det ska kosta och hur lång tid det ska ta.

Om du ska klaga och ställa krav på städfirman är det bra om du gör det skriftligen, exempelvis via mejl. På så sätt kan du också bevisa efteråt att du har klagat och ställt krav, samt när du har gjort det.

Var tydlig med vilka krav du har. Om du ska kräva ersättning för en kostnad du har fått på grund av städfirmans dröjsmål ska du också bifoga ett kvitto eller liknande som ett bevis för den kostnaden.

När du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du har möjlighet att skicka in underlag som mejlkonversationer, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 23 mars 2022