Problem med leasad bil eller leasingavtal

Lyssna

När du leasar en bil är avtalet ofta det som avgör dina rättigheter när något går fel. Men om du och leasinggivaren inte kommer överens kan du anmäla till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Tänk på det här

  • Om bilen har skador när du lämnar tillbaka den efter avtalstiden ska du ersätta leasinggivaren för skadorna. Men du behöver inte ersätta leasinggivaren för det som kallas normalt slitage.

  • Det är företaget du hyr bilen av som är din juridiska motpart, inte bilfirman där du hämtade ut bilen.

  • När du leasar en bil är du bunden av avtalet under hela avtalstiden. Det kan därför vara svårt att komma ur avtalet i förtid. Kontrollera villkoren för att se vad som gäller.

Välj vad du vill läsa mer om

När du ingår ett leasingavtal, på till exempel tre år, har du generellt inte rätt enligt någon lag att säga upp avtalet under leasingtiden. Det är i stället ditt avtal med uthyraren som bestämmer vilka möjligheter du har att komma ur avtalet under avtalstiden. Detta gäller även om du skulle bli arbetslös, långtidssjukskriven eller föräldraledig.

I vissa leasingavtal finns det villkor som avgör vad som gäller om du vill säga upp avtalet i förtid. I andra leasingavtal finns det inga bestämmelser alls om att säga upp avtalet. Om uthyraren ändå går med på en uppsägning kan det bli mycket dyrt för dig.

Du behöver titta på ditt avtal med uthyraren för att veta vad som gäller i ditt fall.

Det kan hända att du vill ändra ditt avtal under avtalstiden. Du kanske behöver en större eller en mindre bil av någon anledning eller så vill du ändra hur många mil du får köra bilen per år. Om du behöver ändra ditt avtal under avtalstiden så är det avtalet mellan dig och uthyraren som avgör dina möjligheter. Undersök ditt avtal och se om det ger dig rätt att ändra och vad det skulle kosta dig.

Om det blir något fel på bilen eller om bilen skadas på grund av till exempel en olycka eller skadegörelse är det ditt avtal som bestämmer vem du ska vända dig till. Det kan vara direkt till leasinggivaren eller till bilfirman som levererade bilen till dig. Titta i ditt avtal för att veta vad som gäller i ditt fall.

Leasinggivaren och bilfirman som levererade bilen till dig kan reglera vem som ska ta hand om en reklamation. Men om du vänder dig till leasinggivare kan du aldrig bli nekad att göra en reklamation. Men leasinggivaren kan välja att skicka reklamationen vidare till återförsäljaren

Om du och leasinggivaren inte kommer överens kan du börja med att klaga skriftligt till leasinggivaren eller bilfirman som levererade bilen till dig. Om företaget säger nej till dina krav eller inte svarar inom fyra veckor kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Läs om hur du anmäler på ARN:s webbplats

Det förekommer att leasingavtal ger leasinggivaren rätt att när som helst ändra leasingavgiften för din bil. Det kan till exempel vara på grund av att leasinggivarens kostnader har förändrats.

Det är inte säkert att det anges i leasingavtalet vilka möjligheter du har att klaga på prisändringar. Om du anser att höjningen är oskälig kan du klaga till leasinggivaren. Om ni inte kommer överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Läs om hur du anmäler på ARN:s webbplats

Ibland kan det vara svårt att veta vilket företag som du har avtal med och som är din motpart. Din motpart är leasinggivaren. Leasinggivaren är det finansbolag som du har ingått avtal med. I ditt avtal ska det framgå vilket företag som är din motpart.

Bilfirman, där du hämtat ut bilen, är enbart leverantör av bilen åt finansbolaget. Det kan även vara så att avtalet säger att det är till bilfirman du bör vända dig till om du till exempel behöver göra en reparation på bilen. Det är ofta bilfirman som ordnar det praktiska kring reparationen. Men bilfirman är alltså inte din motpart.

Om bilen har skador när du lämnar tillbaka den efter avtalstiden ska du ersätta leasinggivaren för skadorna. Men du behöver inte ersätta leasinggivaren för det som kallas normalt slitage. Normalt slitage kan till exempel vara mindre stenskott, lättare slitage på inredning, mindre skador på fälgar samt revor och bucklor som inte kräver omlackering.

Om du och leasinggivaren inte kommer överens kan du börja med att klaga skriftligt till företaget. Om företaget säger nej till dina krav eller inte svarar alls kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Läs om hur du anmäler på ARN:s webbplats

När du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången
  • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden)
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du har möjlighet att skicka in underlag som mejlkonversationer, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Om du tycker att ett företag bryter mot reglerna i lagen kan du uppmärksamma det genom att göra en anmälan till Konsumentverket. Konsumentverket kontrollerar att företagen följer reglerna i lagen, och anmälningar är ett viktigt underlag för myndighetens arbete. En anmälan gör däremot inte att ditt enskilda fall bedöms eller avgörs.

Du kan göra en anmälan direkt på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 17 april 2020