Köpt djur av uppfödare

Lyssna

När du som privatperson köper en hund, en katt eller ett annat djur av en uppfödare gäller konsumentköplagen. Konsumentköplagen ger dig bland annat rätt att klaga och ställa krav på uppfödaren om det visar sig finnas något fel på djuret.

Tänk på det här

  • När du köper ett djur av en uppfödare gäller konsumentköplagen

  • Om djuret till exempel är sjukt eller skadat kan du klaga till uppfödaren

  • Om du har en tvist med en uppfödare kan du ha möjlighet att anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden

Det här gäller för dig som köpare

Det vanligaste sättet att köpa ett djur på är att köpa det på plats hos uppfödaren. När du köper ett djur på plats hos uppfödaren har du enligt lag ingen ångerrätt. Du har alltså i regel inte rätt ångra köpet och kräva dina pengar tillbaka.

Lagen ger dig ångerrätt om du ingår ett avtal uteslutande på distans, till exempel när du köper något på nätet eller över telefon utan att träffa säljaren. Om du ingått avtalet i sin helhet via nätet kan du alltså ha ångerrätt. Det är dock ovanligt att ingå avtal uteslutande på distans när du köper ett djur. Ofta behöver du träffa djuret på plats hos uppfödaren, och då handlar det inte om ett avtal som sker uteslutande på distans.

Läs mer om ångerrätten

För dyrare djur, köpta efter 1 maj 2022, går det att avtala bort uppfödarens bevisbörda. Det innebär att du behöver bevisa att felet är ursprungligt under hela reklamationstiden. För att det ska gå att lägga över ansvaret för bevisbördan på dig måste djuret kosta mer än 4830 kronor (en tiondel av prisbasbeloppet år 2022).

Har du undersökt djuret?

Om du undersökt djuret före köpet kan du inte klaga på fel som du borde upptäckt. Detsamma gäller om du blivit uppmanad av uppfödaren att göra en undersökning, men låtit bli att göra den.

Om uppfödaren inför köpet uppgett att du ska få med till exempel stamtavla eller registreringsbevis kan du kräva att det ska hållas. En stamtavla eller ett registreringsbevis är en värdehandling vilken kan behövas för att försäkra ditt djur på rätt grund, och därmed få rätt ersättning om något skulle hända.

Det kan till exempel vara att ni avtalat att du ska få raskattens stamtavla i original vid köpet, uteblir handlingen klassas din raskatt som huskatt. Det är endast uppfödaren som kan registrera djuret och därmed få handlingen i original.

Vad kan du kräva av uppfödaren?

I första hand kan du, om det är möjligt, kräva att uppfödaren levererar den saknade handlingen.

I andra hand kan du kräva att få avdrag på priset. Avdraget ska motsvara djurets värdeminskning på grund av att handlingen saknas.

Om den saknade handlingen är viktig del av köpet kan du kräva att få häva köpet. En hävning betyder att du lämnar tillbaka djuret och får dina pengar tillbaka.

Läs mer under "Om du och uppfödaren inte kommer överens" för information om hur du kan ta ärendet vidare.

Om du upptäcker något fel med djuret har du rätt att reklamera, alltså klaga till uppfödaren. Det kan till exempel handla om att hästen är skadad, hunden inte är avlad som du blivit lovad, eller att något annat inte stämmer utifrån vad du och uppfödaren har kommit överens om.

Du kan klaga på alla fel som visar sig, men säljaren ansvarar bara för felet om det är ursprungligt. Ett ursprungligt fel är ett sådant som fanns redan när du tog emot djuret.

Ett ursprungligt fel behöver inte visa sig direkt. Konsumentköplagen säger att ett fel som visar sig inom sex månader efter det att du tagit emot djuret, förutsätts vara ursprungligt om inte uppfödaren kan bevisa något annat. Ett fel som visar sig inom sex månader är alltså uppfödarens ansvar att åtgärda eller ersätta.

Om felet visar sig senare än sex månader, behöver du kunna bevisa att felet funnits redan när du tog emot djuret för att ställa krav på åtgärd eller ersättning från uppfödaren.

Vad kan du kräva av uppfödaren vid fel?

I första hand kan du, om det är möjligt, kräva att uppfödaren åtgärdar felet. Det kan till exempel handla om att uppfödaren får betala för de veterinärbesök som djuret behöver. Ett annat alternativ kan vara att uppfödaren ger dig ett nytt djur utan fel eller skador. Det är inte säkert att det är möjligt varken för dig som köpare eller uppfödaren, men det kan vara ett alternativ om möjligheten finns.

I andra hand kan du kräva att få avdrag på priset. Avdraget ska motsvara felet och djurets värdeminskning på grund av felet. Detta alternativ kan bli aktuellt om det till exempel inte är möjligt att åtgärda felet hos en veterinär.

Om felet är allvarligt och av väsentlig betydelse för dig kan du kräva att få häva köpet. En hävning betyder att du lämnar tillbaka djuret och får dina pengar tillbaka.

Ersättning för kostnader

Om du får extra kostnader på grund av ett ursprungligt fel på djuret, kan du begära skadestånd från uppfödaren. Skadestånd betyder att du kräver ersättning för de faktiska kostnader du har drabbats av på grund av felet. Det kan till exempel vara veterinärvård och kostnad för extra resor med djuret.

Om du och djuruppfödaren inte kommer överens, kan du utan kostnad göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan pröva tvisten förutsatt att det det inte krävs veterinärkompetens.

Hos ARN behöver du kunna lägga fram bevis för det du påstår. Om du själv inte kan bevisa att djuret är sjukt är det därför en god idé att låta en veterinär undersöka djuret innan du vänder dig till ARN.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 18 mars 2022