Inte överens om priset för flyttjänsten

Lyssna

Ibland uppstår det tvister om det inte finns någon tydlig överenskommelse om priset för flyttjänsten. Har ni ingen överenskommelse om priset kan flyttfirman inte kräva att du ska betala mer än vad som är skäligt.

Tänk på det här

  • Om du och flyttfirman har kommit överens om ett visst pris för hela arbetet så är det också det priset du är skyldig att betala. Finns ingen sådan överenskommelse ska du betala vad som är skäligt för flyttjänsten. 

  • Om du har fått en räkning som du anser är felaktig har du möjlighet att bestrida den. Det är viktigt att du gör det skriftligen, exempelvis via mejl. 

Välj vad du vill läsa mer om

Om du kan bevisa att du och flyttfirman hade kommit överens om ett visst pris för tjänsten så är det också det priset du ska betala. Flyttfirman kan alltså inte kräva något annat pris än det ni har kommit överens om.

Om du påstår att ni hade kommit överens om ett visst pris, men inte har något bevis för det, blir det svårt för dig att faktiskt kräva det priset också. Därför är det viktigt att ha ett skriftligt avtal där priset för tjänsten framgår tydligt.

Kan du inte bevisa vad ni hade kommit överens om för pris är det flyttfirman som bestämmer vad du ska betala. Du ska dock inte behöva betala mer än vad som är skäligt. Vad som är skäligt är alltid en bedömningsfråga från fall till fall men det man får ta hänsyn till är exempelvis arbetets omfattning och vad andra flyttfirmor i samma område har för priser på samma typ av tjänst.

Om du och flyttfirman inte har kommit överens om något pris för tjänsten så ska du betala ett skäligt pris. Vad som är skäligt är alltid en bedömningsfråga från fall till fall, men för att göra en bedömning om vad som är skäligt kan du exempelvis rådfråga andra flyttfirmor vad som kan vara skäligt för den här typen av flytt.

Om du har fått en räkning som du anser är felaktig har du möjlighet att bestrida (protestera mot) den felaktiga delen. Det är viktigt att du gör det skriftligen, exempelvis via mejl. Skriv och förklara tydligt att du inte tänker betala hela beloppet och varför du inte tänker göra det.

Du kan också välja att betala i protest istället för att bestrida. Att betala i protest innebär att du betalar men påtalar att du inte anser att det är rätt. Även detta ska du i så fall göra skriftligen, så du har bevis för att du har protesterat. Efter att du har betalat kan du gå vidare till en tvistlösningsnämnd eller domstol för att få saken prövad.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 23 mars 2022