Inför att anlita hantverkare

Lyssna

När du anlitar en hantverkare skyddas du av konsumenttjänstlagen. Enligt lagen ska hantverkaren bland annat utföra arbetet på ett fackmässigt sätt och till det pris ni har kommit överens om.

Innan du läser

Är du oense med en hantverkare som du har anlitat? Läs istället om problem med hantverkare

Tänk på det här

 • När du anlitar en hantverkare gäller konsumenttjänstlagen. Hantverkaren ska enligt lagen utföra sitt arbete på ett fackmässigt sätt.

 • För vissa arbeten i din bostad har du rätt att klaga på fel i upp till tio år. 

 • En del arbeten får du enligt lag inte göra själv. Om du utför el- och VVS-arbeten själv kan det bli försäkringsproblem om det uppstår en skada. 

 • Det är viktigt med skriftliga avtal. Se till att pris, vad som ska göras och när arbetet ska vara klart finns i skrift. Länk till färdiga mallar och avtal hittar du längre ned på sidan. 

 • Har du fått ett fast pris gäller det priset och får inte överstigas. Har du fått ett ungefärligt pris får det max överstigas med 15 procent om inte annat framgår av avtalet.  

Steg för steg: Så lyckas du med hantverksköpet

När du ska anlita företag för att renovera eller bygga till din bostad, finns det olika sätt att arrangera arbetet. Vilket sätt du väljer beror på hur mycket arbete du vill göra och hur mycket ansvar du vill ha.

Huvudentreprenad

Har du en huvudentreprenör så har du en (1) avtalspart som ansvarar för hela bygget mot dig. Det innebär att om det uppstår några problem så är det enbart ett företag du behöver sköta kontakten med. Det är också det företaget som ansvarar för arbetsmiljön.

Underentreprenör

Vid behov kan underentreprenörer tas in för olika delar av arbetet, men ansvaret för deras arbete ligger på huvudentreprenören.

Faktura från underentreprenör

Även om det finns underentreprenörer ska fakturan komma från huvudentreprenören. Om du får en faktura från en underentreprenör kan du bestrida den och hänvisa till huvudentreprenören.

Hur du bestrider en faktura

Delad entreprenad

Vid delad entreprenad anlitar du själv de företag som behövs för de olika delarna av bygget. Detta innebär att det är du själv som har det övergripande ansvaret.

Du skriver ett eget avtal med varje företag och de har bara ansvar för sin del av arbetet. Tänk på att det är du som måste sköta kommunikationen mellan de olika företagen och samordna deras arbeten. Dessutom är det ofta du som har ansvaret för arbetsmiljön.

Vid delad entreprenad skickar varje företag sina egna fakturor till dig.

Se till att det alltid finns ett skriftligt avtal för arbetet. Om du är missnöjd med hantverkarens arbete är det lättare för dig att klaga och få rätt om er överenskommelse finns i skrift.

I avtalet skriver ni ner vilket arbete som ska utföras, när det ska vara klart och till vilket pris. Skriv även med hur eventuella tilläggsarbeten ska hanteras och betalas.

För att underlätta både för dig och hantverkaren har Konsumentverket i samarbete med branschen tagit fram två avtalsmallar, Hantverkarformuläret och ABS.

Hantverkarformuläret används främst vid reparations- och ombyggnadsarbeten. Tänk på att ju större jobb du vill att hantverkaren ska utföra, desto viktigare är det med en skriftlig överenskommelse.

ABS används vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus.

Hantverkarformuläret

Entreprenadkontrakt ABS 18

Kontrollera om hantverkaren har skulder genom att kontakta Kronofogden eller Skatteverket.

Om hantverkaren har skulder eller dålig ekonomi finns risken att hantverkaren går i konkurs innan arbetet är klart eller kort därefter. Konsumenttjänstlagen ger dig rätt att klaga på fel i arbetet i upp till tio år. Men om hantverkaren går i konkurs finns ingen att rikta kraven mot och du hamnar i en dålig sits.

Be hantverkaren om försäkringsbevis som styrker att hen är försäkrad och be om intyg på att hen är behörig om det krävs särskild behörighet för arbetet.

Innan du anlitar ett företag kan du jämföra Skatteverkets uppgifter med uppgifter som du har fått från företaget eller har inhämtat på något annat vis. På så sätt kan du minska risken att anlita ett oseriöst företag.

Kontrollera företaget via Skatteverkets e-tjänst

Be hantverkaren om referenser till tidigare kunder. Ta kontakt med referenspersonerna och be att få höra om deras erfarenheter.

Du kan också höra om det finns möjlighet att komma hem till dem och titta på arbetet som hantverkaren har gjort. Det är ett bra tillfälle att se vad du tycker om arbetet, samtidigt som du har chansen att fråga referenspersonerna om de är nöjda.

Ännu bättre är att hitta personer som inte hantverkaren själv har tipsat om. Fråga gärna runt bland vänner och bekanta, eller på forum och diskussionstrådar på nätet.

Ta in offerter från flera olika hantverkare innan du bestämmer dig för vem du ska anlita. Låt inte enbart priset styra, det är viktigt att du hittar en hantverkare som är duktig på just det arbete som du vill få utfört.

Var tydlig med vad uppdraget gäller, skriv ned allt du vill få utfört och vilka önskemål och krav du har. Be sedan hantverkaren återkoppla om vad som är möjligt och inte. Tydlig kommunikation innan arbetet påbörjas gör det lättare för dig att bedöma om hantverkaren, hantverkarens kunskaper och priset kan motsvara dina förväntningar.

Kan hantverkaren ta betalt för en offert?

Om du och hantverkaren inte har kommit överens om något pris ska du normalt sett betala vad som är rimligt i förhållande till tjänsten som utförts. I lagen finns dock ett undantag från denna huvudregel.

Undantaget gäller när företaget ska göra en "förberedande undersökning för att utreda omfattningen av eller kostnaden för en tjänst" – exempelvis för att kunna lämna en offert. Bestämmelsen säger att du inte är skyldig att betala för en sådan undersökning, om du på grund av sedvana inom branschen eller av någon annan anledning hade kunnat anta att undersökningen skulle göras kostnadsfritt.

Det är viktigt att känna till att bestämmelsen går att avtala bort. Har företaget redan innan sagt att de tar betalt för offerten är det alltså okej.

Innan arbetet påbörjas är det viktigt att ni är överens om hur och när arbetet ska betalas. Ska det vara ett fast, ungefärligt eller ett löpande pris? Moms ska alltid ingå i prisuppgiften du får från hantverkaren.

 • Har du fått ett fast pris gäller det priset och får inte överstigas.

 • Har du fått ett ungefärligt pris får det överstigas med max 15 procent om inte annat framgår av avtalet.

 • Om du accepterar ett löpande pris betalar du ett timpris för de antal timmar som hantverkaren arbetar.

Glöm inte bort att prata om vem som står för material, resor och städning.

Kom inte överens med en hantverkare om att betala i förskott. Att betala först när arbetet är färdigt fungerar som en säkerhet för dig.

Om det är fel på arbetet som har utförts har du rätt att hålla inne betalning som säkerhet för att felen rättas till. Du kan hålla inne en så stor summa som det kostar att rätta till felen.

Du har också rätt att hålla inne betalning om arbetet inte utförs i överenskommen tid.

Tänk på att du alltid måste betala för det arbete som är utfört och korrekt.

Du kan göra ROT-avdrag för hantverkarens arbetskostnad om hantverkaren har F-skattsedel. Men det är ingen skyldighet att erbjuda ROT-avdrag. Det är därför viktigt att avtala om avdraget innan arbetet påbörjas. Se till att det framgår i avtalet att det ska göras ROT-avdrag på arbetet. Du kan inte kräva avdrag i efterhand.

Om ROT-avdrag på Skatteverkets webbplats

Hantverkaren ska utföra tjänsten fackmässigt. Det betyder att arbetet ska utföras på ett sätt som normalt förväntas av en professionell yrkesperson.

Hantverkaren ska visa dig omsorg, alltså ställa sin sakkunskap och yrkeserfarenhet till ditt förfogande. Hen får till exempel inte välja ett onödigt dyrt sätt att göra jobbet på.

Hantverkaren ska också ge dig råd om förberedande arbeten som du själv kan göra och informera dig om vad som krävs för att skydda det utförda arbetet mot skador.

Om en tjänst inte är till ekonomisk nytta för dig, eller om tjänsten som du vill ha utförd är olämplig av någon anledning, är hantverkaren skyldig att avråda dig från att få den utförd. Ett riktmärke är att en reparation som kostar hälften eller mer av marknadsvärdet av det föremål som ska repareras inte är till ekonomisk nytta.

Elinstallatör är ett reglerat yrke och det betyder att elinstallatören behöver ha auktorisation. Elinstallationsföretag som utför arbete på annans anläggning måste vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Det är även Elsäkerhetsverket som ansvarar för tillsynen av elinstallationsföretag och elinstallatörer.

Om att anlita ett elinstallationsföretag på Elsäkerhetsverkets webbplats

Att förnya och fräscha upp ditt hem behöver nödvändigtvis inte betyda att du river ut det gamla och köper nytt. Du kan spara både pengar och belastning på miljön genom att till exempel:  

 • slipa ditt gamla trägolv i stället för att köpa nytt
 • måla köksluckor och byta beslag istället för att köpa ny inredning
 • köpa begagnad inredning via säljsidor på nätet eller byggåterbruk.

Underhåll ditt hem och dina saker

Genom att sköta om och underhålla din bostad och dina saker håller material längre. Det betyder en mindre belastning på miljön och är oftast även positivt för din ekonomi.

Släng inte sådant du själv har tröttnat på. Det kan fortfarande komma till användning för någon annan. Försök att i första hand sälja eller skänka vidare.  Vissa kommuner kan ha tips på cirkulära tjänster genom till exempel Smarta kartan. Där kan du bland annat hitta var du kan hyra verktyg och trädgårdsmaskiner.

Smarta kartan

Ångerrätt

Om du ingår ett avtal på distans eller på ett annat ställe än i företagets egna lokaler kan du ha ångerrätt. På distans kan till exempel vara via telefon eller mejl. Utanför affärslokal kan vara hemma hos dig. Om du har ingått avtalet på plats hos företaget har du ingen ångerrätt. I regel har du ångerrätt i 14 dagar från den dagen du ingick avtalet.

Vill du utnyttja ångerrätten meddelar du företaget inom 14 dagar från din beställning att du inte längre vill ha tjänsten. Gör det gärna skriftligen så att du kan bevisa att du har ångrat tjänsten.

Det finns några undantag för när du inte har ångerrätt vid köp av hantverkstjänster, även om du har ingått avtalet på distans:

 • När tjänsten har fullgjorts, förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten har börjat utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.
 • En brådskande reparations- eller undersökningsåtgärd vid besök i din bostad, om besöket är på ditt initiativ.
 • Uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller vatten. Till exempel installation av avlopp.

Ta reda på om du har ångerrätt

Rätt att avbeställa

Du har rätt att avbeställa tjänsten innan hantverkaren har slutfört arbetet. Då meddelar du företaget att du inte längre vill ha tjänsten. Gör det gärna skriftligen så att du kan bevisa att du har avbeställt tjänsten. Det behöver inte vara fel på arbetet för att avbeställa. Om du avbeställer en tjänst innan den har slutförts har företaget rätt till ersättning för den del av arbetet som redan har utförts och för det arbete som måste slutföras trots avbeställningen. Företaget har också rätt till ersättning för förlorad inkomst på grund av att de inte har kunnat åta sig annat arbete.

Vad är force majeure?

Force majeure är en juridisk term för oväntade eller oförutsägbara händelser, och används för situationer där händelsen gör det omöjligt för företaget att uppfylla sin del av avtalet.

För att kunna hävda force majeure krävs det att det finns ett samband mellan händelsen och avtalsbrottet. Det kan till exempel vara en brand som förstör materialet som ni avtalat om där följden blir att företaget inte kan leverera det till dig.

Påstår företaget att force majeure föreligger behöver de kunna bevisa det. Bedömningen görs från det enskilda företaget och händelsen måste påverka företagets förmåga att fullgöra avtalet.

Hur ser en force majeure-klausul ut?

Det finns inte någon enhetlig definition av begreppet och därför kan force majeure-klausuler utformas på olika sätt. Det finns inget krav på att det ska finnas med vilka händelser som avses som force majeure i avtalet, men det är bra om det finns och gärna så tydligt som möjligt. Naturkatastrofer, krig, arbetskonflikt och liknande benämns ofta force majeure.

Tre kriterier brukar normalt ingå för att det ska ses som force majeure:

 • Att det gäller en extern händelse som ingen av parterna har någon del i eller kontroll över
 • Händelsen är onormal eller var oförutsebar vid kontraktstillfället
 • Händelsen medför ett oöverstigligt hinder för företaget att fullfölja sina åtaganden helt eller delvis

Om företaget du anlitat för att utföra ett arbete på din egendom har gått i konkurs innan de hunnit påbörja arbetet, får du hålla inne med hela betalningen. Vid en konkurs kan du inte kräva att de ska fullgöra sin del av avtalet utan behöver ta in ett annat företag som utför tjänsten.

Om ett företag går i konkurs

Broschyren “Tips till dig som ska anlita bygghantverkare” tar upp allt du behöver tänka på när du ska anlita hantverkare - från det att du planerar arbetet till dess att det är färdigt.

Tips till dig som ska anlita bygghantverkare

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 februari 2022