Flyttfirman har orsakat skador

Lyssna

Det faktum att något kan gå sönder är alltid en risk när du anlitar en flyttfirma. Om skador på föremål eller på din bostad uppstår, eller om flyttfirman tappar bort något, kan du ha rätt att kräva ersättning.

Tänk på det här

  • När du köper en flyttjänst är det i första hand ert avtal som styr vad som gäller och vad du kan kräva av flyttfirman. Därför är det viktigt att börja med att läsa igenom avtalet.  

  • Även om ni inte har något tydligt avtal kan det finnas möjlighet till ersättning om flyttfirman exempelvis har orsakat skador. Det finns nämligen en branschöverenskommelse som reglerar vad som gäller när du anlitar en flyttfirma. 

Välj vad du vill läsa mer om

Det finns ingen lag som omfattar just flyttjänster, därför är det ert avtal som styr vad som gäller i första hand.

Det finns en branschöverenskommelse mellan flyttbranschen och Konsumentverket som heter Bohag 2010. Alla flyttfirmor som är medlem i Sveriges Åkeriföretag eller Sveriges Möbeltransportörers Förbund måste följa den branschöverenskommelsen. Branschöverenskommelsen innehåller allmänna riktlinjer om vad som gäller när du som konsument anlitar en flyttfirma. Även om flyttfirman inte är ansluten till någon av organisationerna ses dock reglerna i branschöverenskommelsen som god sed på marknaden. Det betyder att alla företag inom branschen förväntas följa riktlinjerna.

Här kan du läsa Bohag 2010

Enligt branschöverenskommelsen Bohag 2010 ska flyttfirman ersätta dig vid skador på själva bohaget som flyttats och vid skador på annan egendom än det bohag som flyttas. Om flyttfirman har orsakat skador kan du kräva ersättning för de kostnader som du drabbas av på grund av skadorna, exempelvis ersättning för reparationer som du blivit tvungen att göra. Om någon del av bohaget blir helt förstörd kan du kräva ersättning för värdet på den delen av bohaget.

För att du ska kunna klaga och ställa krav på flyttfirman måste du kunna visa att det faktiskt är flyttfirman som har orsakat skadorna och att det inte är någonting som du själv eller någon annan har orsakat. Det kan vara möjligt att bevisa exempelvis med hjälp av bilder på hur bohaget eller någon annan egendom såg ut innan du anlitade flyttfirman.

Även om flyttfirman inte är ansluten till Bohag 2010 ses det som god sed på marknaden att följa branschöverenskommelsen. Du kan alltså ändå argumentera för att flyttfirman ska ersätta dig.

Enligt branschöverenskommelsen Bohag 2010 ska flyttfirman ersätta dig om de tappar bort bohaget eller någon del av det. Du kan kräva ersättning för värdet på de delar som har försvunnit. Tänk på att du inte kan kräva att få tillbaka samma summa som exempelvis den försvunna möbeln kostade från början om den inte var helt ny när flyttfirman tappade bort den. Det är alltså möbelns nuvarande värde du kan kräva ersättning för.

För att du ska kunna klaga och ställa krav på flyttfirman måste du kunna visa att det faktiskt är flyttfirman som har tappat bort bohaget och att det inte är någonting som du själv eller någon annan rår för. Därför är det bra att tillsammans med flyttfirman göra en lista på allting som ska flyttas, innan själva flytten sker.

Även om flyttfirman inte är ansluten till Bohag 2010 ses det som god sed på marknaden att följa branschöverenskommelsen. Oavsett om flyttfirman är ansluten eller inte kan du alltså argumentera för att flyttfirman ska ersätta dig.

Om du ska klaga och ställa krav på flyttfirman är det bra om du gör det skriftligen, exempelvis via mejl. På så sätt kan du också bevisa efteråt att du har klagat och ställt krav, samt när du har gjort det.

Var tydlig med vilka krav du har. Om du ska kräva ersättning för en kostnad du har fått på grund av flyttfirmans fel ska du också bifoga ett kvitto eller liknande som ett bevis för den kostnaden.

Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du har möjlighet att skicka in underlag som mejlkonversationer, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 23 mars 2022