Flyttfirman har skadat eller tappat bort något

Lyssna

Det faktum att något kan gå sönder är alltid en risk när du anlitar en flyttfirma. Om skador på föremål eller på din bostad uppstår, eller om flyttfirman tappar bort något, kan du ha rätt att kräva ersättning.

Tänk på det här

  • När du köper en flyttjänst är det i första hand ert avtal som styr vad som gäller och vad du kan kräva av flyttfirman. Därför är det viktigt att börja med att läsa igenom avtalet.  

  • Även om ni inte har något tydligt avtal kan det finnas möjlighet till ersättning om flyttfirman exempelvis har orsakat skador. Det finns nämligen en branschöverenskommelse som reglerar vad som gäller när du anlitar en flyttfirma. 

Välj vad du vill läsa mer om

Det finns ingen lag som omfattar just flyttjänster, därför är det ert avtal som styr vad som gäller i första hand.

Det finns en branschöverenskommelse mellan flyttbranschen och Konsumentverket som heter Bohag 2010. Alla flyttfirmor som är medlem i Sveriges Åkeriföretag eller Sveriges Möbeltransportörers Förbund måste följa den branschöverenskommelsen. Branschöverenskommelsen innehåller allmänna riktlinjer om vad som gäller när du som konsument anlitar en flyttfirma. Även om flyttfirman inte är ansluten till någon av organisationerna ses dock reglerna i branschöverenskommelsen som god sed på marknaden. Det betyder att alla företag inom branschen förväntas följa riktlinjerna.

Här kan du läsa Bohag 2010

Enligt branschöverenskommelsen Bohag 2010 ska flyttfirman åtgärda eller ersätta dig om de skadar något av det de flyttar åt dig.

Kan företaget laga det de skadat så ska de få chans att göra det. Annars kan du begära ett prisavdrag motsvarande vad det kostar för dig att laga det trasiga. Om något blivit helt förstörd får du kräva ett prisavdrag motsvarande det skadades värde.

Samma sak gäller om flyttfirman tappat bort något de flyttat åt dig.

Du har möjlighet att hålla inne så stor del av betalningen som motsvarar ditt krav. Skriv då till företaget, till exempel via mail, och förklara vilken del av fakturan du bestrider och varför.

För att du ska kunna klaga och ställa krav på flyttfirman behöver du kunna visa att det är flyttfirman som har orsakat skadorna. Det kan vara möjligt att bevisa exempelvis med hjälp av bilder på hur möbeln eller någon annan egendom såg ut innan du anlitade flyttfirman eller med en lista på vad som ska flyttas.

Även om flyttfirman inte är ansluten till Bohag 2010 ses det som god sed på marknaden att följa branschöverenskommelsen. Du kan alltså argumentera för dina rättigheter även om firman inte är ansluten.

Om företaget till exempel har repat golvet i ditt hem när de genomförde flytten kan du ställa krav på att de ska ersätta dig för den skadan. Du kan generellt inte hålla inne en del av betalningen utan får istället kräva att företaget ersätter dig ekonomiskt.

Ersättningen du kräver ska motsvara kostnaden för att till exempel laga golvet. Du ska inte hamna i en bättre sits än du var i innan skadan. Skulle det till exempel vara så att du har fått en repa i golvet är det inte rimligt att du får hela golvet utbytt utan kostnad.

Tänk på att du behöver kunna visa att det är flyttfirman som har orsakat skadan.

Om du ska klaga och ställa krav på flyttfirman är det bra om du gör det skriftligen, exempelvis via mejl. På så sätt kan du också bevisa efteråt att du har klagat och ställt krav, samt när du har gjort det.

Var tydlig med vilka krav du har. Om du ska kräva ersättning för en kostnad du har fått på grund av flyttfirmans fel ska du också bifoga ett kvitto eller liknande som ett bevis för den kostnaden.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 19 december 2022