Flyttfirman är inte klar i tid

Lyssna

Om flyttfirman inte är klar i tid jämfört med vad ni har kommit överens om kan du ha rätt till ersättning. Det går enbart att kräva ersättning för de faktiska kostnader som du kan bevisa att du har fått.

Tänk på det här

  • Flyttfirman ska utföra tjänsten inom den tid som ni har kommit överens om. Därför är det viktigt att ni har ett skriftligt avtal för vilken tid det är som gäller eller hur många timmar flyttfirman har på sig.  

  • Om flyttfirman inte dyker upp i tid eller om arbetet inte blir klart inom den tid som ni hade kommit överens om kan du ha rätt till ersättning. 

  • Om flyttfirmans dröjsmål beror på dig, exempelvis att du inte har lämnat rätt information om vad som ska flyttas, kan du krävas på mer betalt.  

Välj vad du vill läsa mer om

Om flyttfirman inte dyker upp i tid eller blir klar med arbetet inom den tid som ni hade kommit överens om är flyttfirman i dröjsmål. Du kan i första hand kräva att flyttfirman gör klart arbetet så snart som möjligt. Om flyttfirman inte har möjlighet att själva slutföra arbetet i tid kan du anlita en annan flyttfirma för att bli klar med flytten. Har du redan betalat till den första flyttfirman ska den flyttfirman i så fall ersätta dig för kostnaden du får när du måste anlita någon ny.

Om du har fått några andra kostnader på grund av att flyttfirman inte har blivit klar i tid kan du ha rätt att kräva ersättning för de kostnaderna. Du måste då kunna visa kvitton eller liknande för de kostnader du har fått. Kostnaderna måste också ha en direkt koppling till flyttfirmans dröjsmål. Det ska alltså vara kostnader som du har fått nu och som du inte skulle ha haft om flyttfirman blivit klar i tid.

Det går inte att kräva någon annan ersättning för själva dröjsmålet i sig, utan enbart för de faktiskt kostnader du kan bevisa att du har fått.

Flyttfirman kan inte kräva att du ska betala mer än vad ni hade kommit överens om på grund av att de inte är klara i tid. Du ska fortfarande bara behöva betala det pris ni hade kommit överens om från början.

Om flyttfirmans dröjsmål beror på dig, exempelvis att du inte har lämnat rätt information om vad som ska flyttas, kan flyttfirman ha rätt att kräva mer betalt. Därför är det viktigt att du och flyttfirman från början har en tydlig överenskommelse om vad som ska flyttas, vad det ska kosta och hur lång tid det ska ta.

Om du ska klaga och ställa krav på flyttfirman är det bra om du gör det skriftligen, exempelvis via mejl. På så sätt kan du också bevisa efteråt att du har klagat och ställt krav, samt när du har gjort det.

Var tydlig med vilka krav du har. Om du ska kräva ersättning för en kostnad du har fått på grund av flyttfirmans fel ska du också bifoga ett kvitto eller liknande som ett bevis för den kostnaden.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 23 mars 2022