Ångrar beställning av flyttjänst

Lyssna

Du har ingen ångerrätt enligt lag när du beställer en flyttjänst. Du kan dock ha rätt att avbeställa tjänsten om du inte längre är i behov av den.

Tänk på det här

  • Du har ingen laglig rätt att ångra en beställd flyttjänst. 

  • Det finns möjlighet att avbeställa en flyttjänst upp till 15 dagar innan flytten. Du kan fortfarande avbeställa tjänsten, men flyttfirman kan i så fall kräva att du fortfarande ska betala för den. 

  • Om du ska avbeställa tjänsten ska du informera flyttfirman om det skriftligen exempelvis genom att skriva ett mejl. På så sätt kan du bevisa i efterhand att du har gjort en avbeställning samt när du har gjort den.  

Välj vad du vill läsa mer om

Det finns ingen lag som säger att du har rätt att ångra en beställning av en flyttjänst. För att du ska ha rätt att ångra dig krävs det att du och flyttfirman har kommit överens om den rättigheten i samband med att du beställde tjänsten.

Det finns en branschöverenskommelse mellan flyttbranschen och Konsumentverket som heter Bohag 2010. Alla flyttfirmor som är medlem i Sveriges Åkeriföretag eller Sveriges Möbeltransportörers Förbund måste följa den branschöverenskommelsen. Även om flyttfirman inte är ansluten till någon av organisationerna ses dock reglerna i branschöverenskommelsen som god sed på marknaden. Det betyder att alla företag inom branschen förväntas följa riktlinjerna.

Branschöverenskommelsen innehåller allmänna riktlinjer om vad som gäller när du som konsument anlitar en flyttfirma. Den säger bland annat att du som konsument kan avbeställa en flyttjänst kostnadsfritt i upp till 15 dagar innan flytten.

Är det mindre än 15 dagar kvar har du ingen sådan rätt. Du kan fortfarande avbeställa tjänsten, men flyttfirman kan i så fall kräva att du fortfarande ska betala för den.

Om du vill avbeställa tjänsten är det viktigt att du gör det skriftligen, exempelvis genom att skriva ett mejl till flyttfirman. På så sätt kan du också bevisa i efterhand att du faktiskt har gjort en avbeställning samt när du har gjort den.

Om du kan bevisa att du har avbeställt tjänsten mer än 15 dagar innan flytten så ska du inte behöva betala för tjänsten. Får du ändå en räkning har du möjlighet att bestrida (protestera mot) den. Det ska du i så fall göra skriftligen, exempelvis via mejl. Skriv och förklara tydligt att du inte tänker betala samt varför du inte tänker betala.

Om du inte kan bevisa att du har avbeställt tjänsten i rätt tid kan du bli skyldig att betala för den ändå. Därför är det viktigt att du informerar flyttfirman om avbeställningen skriftligen.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 23 mars 2022