Rättigheter vid köp av djur

Lyssna

Information om dina rättigheter vid djurköp, till exempel vad som gäller om djuret är sjukt eller har någon annan defekt. Dina rättigheter skiljer sig åt beroende på om du har köpt djuret av en uppfödare eller en privatperson.

Välj vad du vill läsa mer om

Du har troligtvis köpt av en uppfödare om:·     

  • Personen bedriver en viss ekonomisk verksamhet med sin försäljning av djur, även om det bara är i mindre omfattning

  • Personen gör mer än någon enstaka försäljning.

Till information om djurköp från uppfödare

Du har troligtvis köpt av en privatperson om:

  • Säljaren inte bedriver någon ekonomisk verksamhet genom försäljning av djur.  

  • Personen bara gör någon enstaka försäljning.

Till information om djurköp av privatperson