Problem med flyttfirma

Lyssna

Information om dina rättigheter när du har anlitar flyttfirma, till exempel vad som gäller när saker skadas eller tappas bort, försenat arbete och när ni inte kommer överens om priset.

Välj vad du vill läsa mer om

Välj det här alternativet om du har anlitat en flyttfirma men undrar över din möjlighet att avboka eller ångra dig.

Gör så här om du ångrar köpet av flyttjänst

Välj det här alternativet om: 

  • Flyttfirman inte dyker upp på avtalad tid 

  • Arbetet tog längre tid än vad ni hade kommit överens om 

  • Flyttfirman kräver mer betalt för att arbetet har tagit längre tid 

  • Du vill veta om du kan kräva någon ersättning på grund av förseningen 

Gör så här om flyttfirman inte är klar i tid

Välj det här alternativet om: 

  • Flyttfirman har orsakat skador i din bostad 

  • Flyttfirman har orsakat skador på saker som flyttats 

  • Flyttfirman har tappat bort saker

Gör så här om flyttfirman har skadat eller tappat bort något

Välj det här alternativet om: 

  • Flyttfirman vill ha mer betalt än vad ni hade bestämt 

  • Ni inte har ett bestämt pris men du tycker att priset flyttfirman begär är orimligt högt 

OBS! Om flyttfirman vill ha betalt för att rätta till ett fel som flyttfirman själv har orsakat, bör du istället läsa under "Flyttfirman har orsakat skador". 

Om flyttfirman vill ha mer betalt för att arbetet har tagit längre tid än tänkt bör du istället läsa under ”Flyttfirman är inte klar i tid”. 

Gör så här om ni inte är överens om priset