Problem med bilverkstad

Lyssna

Ta reda på vilka rättigheter du har när du inte kommer överens med bilverkstaden om fel, skador, pris eller förseningar. Du får veta hur du reklamerar och vad som gäller kring betalning och ersättning.

Välj vad du vill läsa mer om

Välj detta alternativ om du tycker att tjänsten som verkstaden har utfört är felaktig, till exempel om:

 • Arbetet är bristfälligt utfört.

 • Resultatet avviker från vad du och verkstaden kom överens om.

 • Delarna som verkstaden har använt är felaktiga.

 • Du undrar om du kan kräva ersättning på grund av felet.

Gör så här om verkstaden har gjort fel

Välj det här alternativet om:

 • Arbetet tar längre tid än vad som är rimligt.

 • Arbetet tar längre tid än vad ni har kommit överens om.

 • Arbetet inte har påbörjats inom den överenskomna tiden.

Gör så här om verkstaden inte är klar i tid

Välj det här alternativet om:

 • Verkstaden vill ha mer betalt än vad ni har kommit överens om.

 • Ni inte har ett bestämt pris men du tycker att priset verkstaden begär är orimligt högt.

OBS! Om verkstaden vill ha betalt för att rätta till ett fel som de själva har orsakat, bör du istället läsa under "Verkstaden har gjort fel".

Gör så här om verkstaden kräver för mycket betalt

Välj det här alternativet om bilen skadades när den var inlämnad hos verkstaden. Det kan till exempel handla om att:

 • Bilen har fått en parkeringsskada när den stått parkerad hos verkstaden.

 • Bilen har blivit krockad medan verkstaden har provkört den.

 • Verkstaden har orsakat skador på bilen som inte har med själva reparationstjänsten eller servicen att göra.

OBS! Om verkstaden har gjort något fel i själva reparationstjänsten eller servicen bör du istället läsa under "Verkstaden har gjort fel".

Läs om vad som gäller när bilen har skadats hos verkstaden