Problem med att bygga hus

Lyssna

Finns det fel i ditt nybyggda hus? Kanske kom det fram något i slutbesiktningen eller har du hittat ett dolt fel senare? Eller så är husbygget försenat och du vill veta vad du kan kräva? Läs om dina rättigheter när du får problem med din småhusentreprenad.

Välj vad du vill läsa mer om

Välj det här alternativet om du har anlitat ett företag för att bygga ett nytt hus eller göra en utbyggnad, men något har gått fel.

Det kan till exempel handla om:

  • fel som ska rättas till enligt besiktningsprotokollet

  • dolda fel som du upptäcker efter ett tag.

Gör så här om det har blivit fel med husbygget

Välj det här alternativet om du vill veta vad som gäller när ett husbygge är försenat. Det kan till exempel handla om:

  • vad du kan göra för att företaget ska slutföra arbetet

  • vad du kan få för ersättning för förseningen

  • när du kan häva avtalet.

Gör så här om husbygget är försenat