Гарантія

Garanti - Ukrainska

Гарантія означає, що компанія гарантує, що весь продукт буде функціонувати або певні характеристики продукту будуть зберігатись протягом усього гарантійного терміну. Але пам'ятайте, що у вас завжди є захист відповідно до законодавства про захист прав споживачів. Ми маєте право подати рекламацію протягом трьох років, навіть якщо гарантійний термін коротший.

Перекладена сторінка: Цей текст був перекладений зі шведської мови. Текст і зовнішній вигляд сторінки можуть відрізнятися в порівнянні з оригінальною сторінкою.

Що таке гарантія? 

Гарантія — це обіцянка компанії про те, що придбаний товар буде функціонувати протягом певного часу. Надання гарантії є добровільним, і компанія сама вирішує, як будуть виглядати правила надання гарантії. Щоб споживач міг скористатися гарантією, він має довести, що товар має дефект.  Компанія несе відповідальність за виправлення дефекту відповідно до правил гарантії. Протягом гарантійного терміну вважається, що всі дефекти товару, на який поширюється гарантія, є первинними. Тобто, що дефекти вже існували на момент придбання товару. Дефект може бути первинним, навіть якщо він проявився пізніше. Дефекти, що не є первинними, можуть бути викликані недбалістю, неправильним використанням або нещасним випадком.  Оскільки компанія несе тягар доведення протягом усього гарантійного терміну, гарантія може надати вам кращі права, ніж ті, які у вас є відповідно до закону про захист прав споживачів.  

Покупки, зроблені після 1 травня 2022 року

Якщо компанія рекламує свою гарантію, і рекламовані умови є кращими, ніж зазначені у гарантійному сертифікаті, який ви отримуєте під час покупки, то застосовуються рекламовані умови.  

Як використовувати гарантію 

Компанія повинна надати вам письмову інформацію про те, що входить до гарантії, на що вона поширюється, що потрібно для використання гарантії, а також що гарантія не впливає на ваші права за законом.  Якщо товар, на який у вас є гарантія, зламався або функціонує неналежним чином, вам слід зв'язатися з компанією, у якої ви придбали товар. Протягом гарантійного терміну ви маєте право вимагати тих же заходів, на які ви маєте право відповідно до Закону «Про споживчі покупки». 

Якщо гарантія поширюється на дефект вашого товару, він буде усунений безкоштовно. Ви також маєте право на компенсацію додаткових витрат, які у вас виникли через дефект товару. Наприклад, це можуть бути витрати на поїздку до компанії. Якщо компанія стягує плату за гарантійні заходи, ви можете заявити на неї до Служби захисту прав споживачів. 

Подати заяву на веб-сайті Служби захисту прав споживачів 

Коли гарантія не діє 

Щоб уникнути гарантійних заходів, компанія має довести, що це ви спричинили дефект товару. Вважається, що ви спричинили дефект товару, якщо: 

  • стався нещасний випадок після того, як ви отримали товар;  

  • ви не доглядали за продуктом або використовували його неналежним чином;  

  • ви проігнорували інструкції з догляду та обслуговування;  

  • несправність викликана нормальним зносом. 

Різниця між гарантією та правом на рекламацію 

Гарантія та право на рекламацію — це дві різні речі, які іноді плутають. Гарантія надається компанією добровільно, а право на рекламацію протягом трьох років у вас є завжди, відповідно до Закону «Про споживчі покупки». Таким чином, відповідно до закону у вас є право подати скаргу на дефект товару протягом трьох років, незалежно від того, чи є у вас гарантія. Якщо у вас є гарантія, яка діє більше трьох років, ви можете подавати рекламацію протягом усього гарантійного терміну. 

Наприклад, якщо у вас є гарантія на товар, що діє два роки, а дефект товару виявився після цього, ви можете подавати рекламацію протягом ще одного року, тому що за законом у вас є право на рекламацію протягом трьох років з дати покупки. 

Garanti

En garanti innebär att företaget garanterar att hela varan eller vissa egenskaper hos varan ska fungera under hela garantitiden. Men kom ihåg att du alltid har ett skydd av konsumentlagstiftningen. Du har tre års reklamationsrätt, även om garantitiden är kortare. 

Vad är garanti? 

En garanti är ett löfte från företaget att det du köper ska fungera under en viss tid. Det är frivilligt för ett företag att lämna en garanti och företaget bestämmer självt hur reglerna för garantin ser ut. För att du som konsument ska kunna använda garantin behöver du bevisa att det är fel på varan. 

Företaget ansvarar för att åtgärda felet enligt de regler som gäller för garantin. Under garantitiden förutsätts det att alla fel på varan som täcks av garantin är ursprungliga. Att ett fel är ursprungligt betyder att felet fanns redan när du köpte varan. Ett fel kan vara ursprungligt även om det visar sig senare. Fel som inte är ursprungliga kan till exempel vara fel som beror på vanvård, onormal användning (handhavandefel) eller en olyckshändelse. 

Eftersom företaget har bevisbördan under hela garantitiden kan en garanti ge dig bättre rättigheter än de du har enligt konsumentlagstiftningen.

Så använder du din garanti 

Företaget ska ge dig skriftlig information om vad garantin innehåller, vad den omfattar, vad som krävs för att du ska kunna använda garantin samt att dina rättigheter enligt lag inte påverkas. 

Om en vara du har garanti på går sönder, eller är felaktig på något annat sätt, ska du vända dig till företaget du har köpt varan av. Under garantitiden har du rätt att kräva samma åtgärder som du har rätt till enligt konsumentköplagen. 

Om ett fel på din vara omfattas av garantin ska det åtgärdas utan kostnad för dig. Du har även rätt att få ersättning för merkostnader du har fått på grund av felet på varan. Det kan till exempel vara kostnader för att resa till företaget. Om ett företag tar betalt för en garantiåtgärd kan du anmäla företaget till Konsumentverket. 

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats 

När garantin inte gäller 

För att företaget ska slippa stå för garantin måste det bevisa att det är du som ansvarar för felet på varan. Du är till exempel ansvarig för fel på varan om - det har skett en olycka efter att du har fått varan - du har vanvårdat varan eller använt den på ett onormalt sätt - du har struntat i skötsel- och serviceanvisningar - felet beror på normalt slitage. 

Skillnaden på garanti och reklamationsrätt 

Garanti och reklamationsrätt är två olika saker som ibland blandas ihop. Garanti är frivilligt för ett företag att lämna men du har alltid reklamationsrätt enligt konsumentköplagen i tre år. Rätten att reklamera en felaktig vara enligt lagen finns alltså i tre års tid, vare sig du har garanti på din vara eller inte. Om du har en garanti som är längre än tre år kan du reklamera varan under hela garantitiden. 

Om du till exempel har en garanti på en vara i två år och din vara går sönder efter det kan du reklamera varan i ett år till eftersom du har lagstadgad reklamationsrätt i tre år från inköpsdatumet.

Fäll ihop

джерело: Konsumentverket