Ändringar i program- och kanalutbud

Om en kanal utgår, eller ersätts med en annan, i det kanalpaket som du har köpt från operatören måste operatören meddela dig det innan förändringen sker.

En förändring kan till exempel innebära att du erbjuds en annan kanal istället, eller att du kan ha rätt till prisavdrag. Om det är en betydande ändring kan du även ha rätt att häva ditt avtal, allt beroende på hur ditt avtal ser ut och omständigheterna i övrigt.

Kontakta i första hand operatören för att framföra dina synpunkter och önskemål när det gäller en förändring i ditt avtal.

Läs mer på Telekområdgivarnas webbplats