Förbättra täckningen inomhus

Det blir allt viktigare med bra täckning i mobila enheter. Ibland räcker signalstyrkan inte till, något som framförallt kan märkas när du vistas inomhus. Med några enkla grepp kan du göra täckningen bättre.

Att ha täckning innebär att signalstyrkan där du befinner dig är såpass bra att du kan använda mobila tjänster, som att ringa, skicka sms och surfa på internet. Befinner du dig inomhus är det vanligt att signalerna försvagas och du kan därför uppleva att täckningen blir sämre.

Vad påverkar täckningen?

Signalstyrkan i mobilnätet vid din bostad har stor påverkan för inomhustäckningen. Husets konstruktion och väggarnas byggnadsmaterial kan också påverka täckningen.

Hur kan jag förbättra täckningen?

Ytterväggar kan vara ett hinder för signalstyrkan, och det kan ibland räcka med att du förflyttar dig till ett fönster för att täckningen ska förbättras.

Täckningen kan även förbättras om du använder handsfree när du pratar i telefonen, eftersom du då undviker att blockera den inbyggda antennen med handen.

Du kan även prova att ansluta din mobiltelefon eller surfplatta till en extern antenn. Antennen ska placeras på en plats där signalstyrkan är stark. Signalen förs sedan vidare via en antennkabel.

Fler verktyg för bättre inomhustäckning:

  • Wifi-router med mobilanslutning
  • Bordsantenn
  • Riktantenn
  • Repeater
  • Wifi (trådlöst hemmanätverk)

På Post- och telestyrelsens webbplats kan du läsa mer om inomhustäckning