Täckning

För att du ska kunna ringa och surfa med din mobiltelefon eller ditt mobila bredband måste det finnas täckning på den plats du befinner dig.

Täckningen avgör hastigheten och kvaliteten på din uppkoppling. Den täckning som du får kan variera beroende på en mängd olika saker, exempelvis på geografiska förhållanden som berg, dalar och skog. Den kan också variera beroende på hur många som surfar på samma plats samtidigt.

Möjligheten att ringa eller surfa inomhus påverkas av vilken typ av väggar, fönster och dörrar byggnaden har samt var i huset du befinner dig. Även vilken mobiltelefon och surfplatta du använder har betydelse för hur du upplever täckning och hastighet.

Läs mer om hur du förbättrar täckningen inomhus

Olika operatörer har olika täckning

Täckningen kan även skilja sig åt mellan olika operatörer. En operatörs täckningskarta visar var du normalt har goda möjligheter att ringa och surfa. Den täckning och hastighet du faktiskt får kan dock variera från den som visas på kartan, bland annat beroende på hur många som ringer eller surfar samtidigt inom samma område.

Eftersom täckningen kan variera är det viktigt att du tar reda på hur täckningen är på de platser där du främst avser att ringa eller surfa. Du kan till exempel fråga säljaren om det finns möjlighet att testa abonnemanget under en begränsad tid innan du binder upp dig för ett avtal.