Molntjänster

Många konsumenter lagrar data från sin telefon, surfplatta och dator genom digitala molntjänster. Tjänsterna på marknaden skiljer sig ofta åt och det kan vara bra att fundera på vilka behov du har innan du väljer tjänst.

En del molntjänster erbjuder främst säkerhetskopiering av data. Data sparas då både på datorns hårddisk och en extern digital server som säkerhet om din dator skulle gå sönder.

Andra tjänster erbjuder även möjlighet till exempelvis fildelning och distansarbete genom att fler enheter kan anslutas till den externa servern. Undersök vad det finns för alternativ som passar dig.

Datamängd och kostnader

Många molntjänster erbjuder en viss datamängd till lagring kostnadsfritt, därefter kan det kosta pengar. Läs igenom avtalsvillkoren och se vad som gäller för just den tjänst du är intresserad av. Jämför gärna med andra, liknande tjänster.

Avtalsvillkor och uppsägning

Undersök om avtalet för molntjänsten har någon bindningstid och om det kan kosta pengar att säga upp avtalet under den tiden. Finns det en bindningstid blir du oftast skyldig att betala för tjänsten under perioden som är kvar av din bindningstid.

Det kan även vara bra att undersöka vad som gäller för uppsägning av avtalet. Ett avtal kan exempelvis innehålla bestämmelser om automatisk avtalsförlängning om man inte säger upp det. Du ska i regel informeras om en sådan förlängning i god tid och du ska då få möjlighet att säga upp avtalet. Håll därför utkik efter sådana meddelanden i din mejl- och skräpkorg så att du slipper bli bunden till en ny avtalsperiod om det inte är något du vill.

Läs igenom avtalsvillkoren för att ta reda på om det finns några begränsningar i användningen av tjänsten som kan leda till att du blir avstängd och på så vis förlorar data. Regelbunden inloggning kan vara ett exempel på en sådan bestämmelse.

Oskäliga avtalsvillkor

De villkor som företaget erbjuder dig i avtalet måste vara skäliga. Det innebär exempelvis att villkoren följer lagar och regler som finns på området och att inte företaget gynnas på din bekostnad. Anser du att du råkat ut för oskäliga avtalsvillkor kan du anmäla detta till Konsumentverket.

Anmäl oskäliga avtalsvillkor på Konsumentverkets webbplats