Använda mobilen utomlands

Var uppmärksam när du använder mobilen i utlandet. Det kan bli dyrt för dig om du surfar utomlands med ditt svenska abonnemang.

Från och med den 15 juni 2017 får operatörer inte längre ta ut extraavgifter för roamingtjänster som används när du reser inom EU. Enligt huvudregeln ska det inte kosta mer än i hemlandet att ringa, sms:a eller surfa när du befinner dig i ett annat EU-land. Operatörerna får däremot begränsa mängden tjänster som du får ta del av till samma pris som hemma, om det finns risk för missbruk eller onormal användning. Till exempel ska det inte löna sig att teckna ett abonnemang i ett annat land än det du bor i permanent. En sådan begränsning kallas för en policy för skälig användning.

Spärr för dyr surf utanför EU

Operatörerna ska erbjuda en spärrfunktion för resor till länder utanför EU alternativt meddela dig om de inte kan erbjuda en sådan tjänst. Det innebär att när dina surfkostnader når upp till en viss nivå, så får du ett meddelande om att summan närmar sig gränsen på 50 euro, cirka 500 kronor. Moms tillkommer och momssatsen är olika i olika länder. 

Appar i mobilen

Förutom vanlig surf finns också andra tjänster i mobilen som använder internetuppkoppling. Det kan till exempel bli dyrt att läsa e-post eller tidning, spela spel eller ladda ner kartor till GPS-enheten eftersom det debiteras som datatrafik. Tänk också på att kontrollera så att dina appar inte är inställda på automatisk uppdatering även när de inte används.

Uppkoppling över gränsen

Om du är nära landsgränser kan dina mobila tjänster ibland koppla upp sig mot ett grannlands nät. Det kan bli dyrt, så det kan löna sig att vara uppmärksam på detta, när du befinner dig i närheten av en gräns mellan ett EU-land och ett utanför EU. Om du är till sjöss, så tänk på att fartyg ibland använder satellittelefoni. Det kan snabbt bli ett dyrt sätt att kommunicera på.

Viktiga råd inför resan på Telekområdgivarnas webbplats

Att använda mobilen utomlands på Post- och telestyrelsens webbplats