Fiberanslutning

Framöver kommer vi att använda bredbandsnäten på många fler sätt än vi gör idag. För branschen är det idag lika naturligt att dra in fiber som att ha el och vatten, men för en enskild villaägare är det inte lika lätt att ta ställning till ett erbjudande om fiber. Väljer du att inte ansluta direkt kan det innebära att kostnaden ökar vid en senare anslutning.

Webbplats om fiberanslutning

På Telekområdgivarnas webbplats finns information om dina rättigheter och skyldigheter juridiskt samt en mängd fakta om fiberanslutningar, till exempel:

  • Vad är fiber?
  • Ökar värdet på fastigheten?
  • Erbjudandet, vad ingår och hur är det utformat?
  • Vad ingår i kostnaden?
  • Fiberuttagets placering, viktigt att tänka på
  • Wi-Fi och fiber, hur funkar det?
  • Öppna och slutna nät
  • Kan alla få fiber?
  • Om Bredbandsstrategin

Läs mer om fiber på Telekområdgivarnas webbplats

Bredbandsforum

På webbplatsen Bredbandsforum hittar du information om Sveriges bredbandsstrategi och bredbandsutbyggnad.

Läs mer på Bredbandsforums webbplats

Byanätsforum

Byanätsforum är ett nationellt nätverk för bredbandsföreningar och här hittar du mer information om bredbandsutbyggnaden på landsbygden.

Läs mer på Byanätsforums webbplats