Investeringsbedrägerier

Får du mejl eller samtal från placeringsrådgivare som vill att du ska investera dina besparingar i aktier eller i fonder med ”goda” framtidsutsikter? Eller spekulera i råvaror, traditionella valutor, kryptovalutor eller binära optioner? Var uppmärksam! Det kan röra sig om organiserat investeringsbedrägeri. Ett problem som blir vanligare.

 

 

Bara i Sverige utsätts hundratals personer och företag varje år för så kallade investeringsbedrägerier. Många luras att satsa sina besparingar och pantsätta sitt boende. Bedrägerierna omfattar stora summor. Pengarna som du placerar får du tyvärr aldrig tillbaka.

Så här går det till

De som utför investeringsbedrägerier brukar kontakta sina utvalda offer via telefon och mejl. De utger sig för att vara placeringsrådgivare och arbeta för seriösa företag, gärna med adress i finanskvarteren i någon känd storstad. 

Placeringar utan värde

Ofta handlar det om större summor som ska investeras i företag som uppges ha lysande framtidsutsikter. I själva verket kan företagen redan vara nedlagda eller över huvud taget aldrig ha existerat.

Det här handlar alltså om något annat än riskfyllda placeringar där det finns en möjlighet till bra avkastning på sikt. Här finns inga möjligheter till vinst. Det är ren svindel, tanken är enbart att lura folk på pengar.

Alla kan drabbas

De typiska offren är inga nybörjare utan kan ha goda kunskaper om investeringar och placeringar. Även människor med yrkesmässig erfarenhet har blivit lurade. Just därför kan en del känna skam när de inser vad som hänt, och inte vilja berätta.

Alla kan falla offer för bedrägerier. De nordiska länderna och i synnerhet Sverige är ett tacksamt mål då vi talar bra engelska och de som sysslar med den här typen av verksamhet är oftast engelskspråkiga.

Kontroller du kan göra

Uppgifter om ett företag inom den finansiella sektorn går att kontrollera hos Finansinspektionen (FI) och dess motsvarigheter i andra länder. I FI:s företagsregister hittar du företag som har tillstånd från FI eller är registrerade hos FI. Var också noga med att ta reda på att de telefonnummer och postnummer som du fått av företaget överensstämmer med de officiella uppgifter som myndigheterna har.

Kontakta FI om du misstänker att du blivit utsatt för ett investeringsbedrägeri! FI har inte möjlighet att driva just ditt fall vidare, det behöver du göra själv. Men om du tipsar FI kan du bidra till att förbättra finansmarknaden. Vägledning om hur du kan gå vidare i ett specifikt fall kan du få av Konsumenternas Bank- och finansbyrå och av Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Till Finansinspektionens företagsregister

Till Finansinspektionens register med varningar för företag

Till Konsumenternas webbplats

 • Om det låter för bra för att vara sant, så är det nog så. De lovar en avkastning på 20 procent på kort tid, vilket låter lockande när man vill göra en snabb affär.
 • Tänk efter! Varför blir just jag kontaktad? Hur fick de tag i mitt namn?
 • Låt dig inte luras av en okänd person per telefon. De är skickliga och förtroendeingivande och jobbar ofta efter ett manus. De har fina hemsidor, visitkort och broschyrer - men låt dig inte luras av det. Kostnaden för att ta fram detta är minimal mot vad de tjänar på att lura folk.
 • Finns bolaget med på Finansinspektionens varningslista? Om bolaget finns med på varningslistan är det en varningsflagga som du bör ta hänsyn till.
 • Har bolaget tillstånd för sin verksamhet? Hänvisar de till en myndighet eller organisation? Den är troligtvis falsk och finns inte. Kontrollera med Finansinspektionen! Du kan alltid titta i Finansinspektionens företagsregister för att se om ett bolag har tillstånd eller finns registrerat på Finansinspektionens webbplats.
 • Finns produkterna noterade på en börs? Oseriösa bolag finns sällan noterade på en börs eftersom reglerna för noterade produkter är stränga. Erbjuder de en börsnoterad produkt går det oftast att köpa den genom ett svenskt finansiellt företag.
 • Tidsbegränsade erbjudanden. Oftast gäller erbjudandet under en begränsad period. Rådgivaren pressar på, är skickliga försäljare och anpassar inte sina produkter efter din riskprofil. Deras främsta syfte är att lura investerare att investera i luftslott.
 • Förstå vad du investerar i. Gör en egen analys av investeringen - innan du skickar pengar till någon okänd.
 • Skicka inte kopior av dina personuppgifter eller kontouppgifter till okända företag eller personer.
 • Ställ frågor om produkten och bolaget! Undviker säljaren frågorna? Lägg på!
 • Gör en polisanmälan! Oavsett om du har investerat eller inte bör du göra en polisanmälan. Det räcker med att de som utför eller försöker utföra ett investeringsbedrägeri kontaktat dig för att du ska kunna göra en polisanmälan.

Om investeringsbedrägerier på Finansinspektionens webbplats

Om investeringsbedrägerier på Konsument Europas webbplats

Om investeringsbedrägerier på Polisens webbplats